Віртуальні книжкові виставки

Віртуальні книжкові виставки

 2019 р.

2018 р.

2015 - 2017 рр.

 (1803 - 1884) І. Г. Кулжинський народився 27 (14 за ст. ст.) квітня 1803 р. в м. Глухові у сім'ї православного священика. Протягом 1811-1823 рр. навчався у Чернігівській семінарії, по закінченні якої одержав посаду учителя катехізису, грецької мови, російської і слов'янської граматики у Чернігівському духовному училищі. Як молодий здібний педагог,…
ПОДВИЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ До 240-річчя від дня народження Івана Семеновича Орлая(1771 – 27.02. / 11.03. 1829) Іван Семенович Орлай – вчений-енциклопедист, медик, педагог, історик, літератор. Дійсний статський радник (1826 р.). Народився у селі Давидкові колишньої Австро-Угорщини (тепер Мукачівський район Закарпатської області) у сім’ї угорських дворян. Одержав ґрунтовну освіту, спочатку навчався у…
У 1820 році у Ніжині, на той час значному торговельному та культурному центрі України, було відкрито Гімназію вищих наук князя Безбородька. Як зазначалося в Уставі, метою відкриття цього навчального закладу було прагнення «в Малороссийском крае доставить всем и особенно малоимущим дворянам…удобность при воспитании их детей в благочестивых правилах, приобресть сведения…