Читальні зали

Система читальних залів бібліотеки надає можливість користувачам раціонально використовувати фонди, які укомплектовані підручниками, навчально-методичними посібниками, енциклопедіями, довідниковими та науковими виданнями згідно навчальних планів і програм дисциплін, що вивчаються в університеті.

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА № 1 ДЛЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

now_1

Знаходиться у головному корпусі бібліотеки (вул. Миколи Гоголя, 4) на 1-му поверсі. Обслуговує весь контингент користувачів бібліотеки науковими, навчальними, рідкісними та цінними виданнями згідно замовлень. Для користування фондом рідкісних та дореволюційних видань студентам треба мати читацький квиток бібліотеки та особисту заяву із зазначенням теми наукової роботи та підписом декана факультету. Сторонні користувачі допускаються до користування фондом з письмового дозволу ректора університету на підставі особистої заяви або відношення від установи із зазначенням теми наукової роботи.

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА № 2

now_2

Розташована на 2-му поверсі навчального корпусу № 2 університету. Забезпечує студентів всіх факультетів навчальною, науковою, довідковою та періодичною літературою, яка широко репрезентована в її фондах. Книжковий фонд комплектується виданнями із суспільних, педагогічних, психологічних наук, підручниками з історії України, історії культури та інших предметів, що вивчаються студентами всіх факультетів університету.

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА № 3

now_3Розміщується на 2-му поверсі навчального корпусу № 1. Обслуговує студентів філологічного факультету, яким пропонуються підручники, наукові та періодичні видання з філологічних наук, програмові художні твори. Творами англійських, американських, німецьких, французьких письменників можуть скористатися студенти факультету іноземних мов.

 

 

 

Переглядів 3681