Структура бібліотеки


Дирекція

2504 1Директор: Морозов Олександр Сергійович

pngwing.com.png  Google Академія        1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png  (04631)2-36-33     

email-icon_692379-439.jpg  moralex1966@ukr.netThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Без_названия.png   https://www.facebook.com/lavrbibndu/

Головний корпус бібліотеки, вул. М.Гоголя, 4


Заступник директора: 
Осіпова Галина Сергіївна

pngwing.com.png Google Академія          pngwing.com.png ORCID

                                                                    email-icon_692379-439.jpg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                                                                    1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (4631)7-19-71

                                                                   Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (1-й поверх)

Відділ комплектування, каталогізації та інформаційних технологій

2504 4

Відділ комплектування, каталогізації та інформаційних технологій забезпечує поповнення бібліотечного фонду документами на різних носіях інформації та здійснює багатоаспектне розкриття фонду у системі каталогів з метою точного, повного та оперативного задоволення запитів користувачів. Використовуючи можливості АБІС «ІРБІС-64» веде БД «Електронний каталог», АРМ «Каталогізатор», АРМ «Комплектатор». Діяльність відділу спрямована на здійснення комплексу робіт, пов’язаних з освоєнням, впровадженням і використанням інформаційних технологій у виробничій діяльності бібліотеки, комплексною автоматизацією, технічним і програмним забезпеченням бібліотечних процесів, впровадженням нових інформаційних технологій в практику роботи бібліотеки.

Завідувач відділу: Яковенко Тетяна Віталіївна

                                                                         1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (04631)7-19-71

                                                                         email-icon_692379-439.jpg 255.zero@ukr.net

                                                                         Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (1-й поверх)

Сектор інформаційних технологій

images 1Діяльність сектору спрямована на здійснення комплексу робіт, пов’язаних з освоєнням, впровадженням і використанням інформаційних технологій у виробничій діяльності бібліотеки, комплексною автоматизацією, технічним і програмним забезпеченням бібліотечних процесів, впровадженням нових інформаційних технологій в практику роботи бібліотеки.

Завідувач сектору:Ваврик Ніна Олексіївна

 1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (04631)7-19-71

email-icon_692379-439.jpg  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (1-й поверх)

 

Відділ обслуговування та зберігання фондів

2504 6Відділ здійснює оперативне, диференційоване, бібліотечно-бібліографічне, інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами, бере участь у виховній роботі ВНЗ, організовує культурно-масову роботу.

Очолює відділ: Рожок Юлія Іванівна

 1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (04631)7-19-71

 email-icon_692379-439.jpg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (1-й поверх)

 

Сектор студентського абонементу

photo_5379779909762795898_x.jpgОсновними функціями сектору є: обслуговування професорсько-викладацького складу та студентів університету науковою, навчальною та художньою літературою; реєстрація та перереєстрація користувачів; попередження і ліквідація читацької заборгованості; організація культурно-масової роботи.

Завідувачка сектору: Бездухова Юлія Миколаївна

1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (04631)7-19-71

email-icon_692379-439.jpg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (1-й поверх)

Сектор наукової бібліографії

20201223 1028 iStock

Сектор наукової бібліографії надає допомогу з довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування усіх категорій користувачів відповідно до напрямків навчальної, наукової та культурно-просвітницької роботи університету. Створює електронну базу даних аналітичних описів статей та матеріалів з періодичних видань. Надає консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, послуги МБА та ЕДД. Готує рекомендовані бібліографічні списки та науково-допоміжні бібліографічні покажчики. Проводить «Дні кафедр» та «Дні інформації».

Очолює сектор: Мухомодєєва Наталія Володимирівна

 1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (04631)7-19-71

 email-icon_692379-439.jpg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Новий корпус університету, вул.Графська, 2 (1-й поверх)

Сектор фондових колекцій та рідкісної книги

2504 1

Завданням сектору є збереження, каталогізація, наукове розкриття та забезпечення доступу дослідників до цінних фондових колекцій бібліотеки, накопичених за більш як 200-річну історію її існування; виявлення книжкових пам'яток, особових та історичних колекцій; вивчення, оновлення, перевірка та редагування каталогу рідкісних видань. Використовуючи можливості АБІС «ІРБІС-64» відділ веде базу даних електронного каталогу «Рідкісна книга», готує матеріали для «Державного реєстру книжкових пам'яток України».

Очолює сектор: Давиденко Тетяна Володимирівна

1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (04631) 2-36-33

email-icon_692379-439.jpg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                      Головний корпус бібліотеки, вул. М.Гоголя, 4

Музей рідкісної книги

2504 1

Як підрозділ бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Музей рідкісної книги імені Г.П.Васильківського надає послуги з науково-інформаційного та екскурсійного обслуговування професорсько-викладацькому складу, аспірантам, студентам, навчально-допоміжному персоналу університету, науковцям з інших установ, дослідникам та іншим категоріям користувачів. Веде науково-просвітницьку, виставково-екскурсійну та видавничу діяльність. Основою експозиційного фонду музею є надбання та книжкові колекції бібліотеки.

З питань роботи Музею рідкісної книги звертатися:

Директор бібліотеки: Морозов Олександр Сергійович

                                                                       1641339319_5-abrakadabra-fun-p-znachok-telefona-bez-fona-21.png (04631) 2-36-33

                                                                       email-icon_692379-439.jpg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                       Головний корпус бібліотеки, вул. М.Гоголя, 4

Переглядів 7735