Структура бібліотеки

 

Дирекція

2504 1Директор: Морозов Олександр Сергійович

тел. (04631)2-36-33

e-mail moralex1966@ukr.netThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Головний корпус бібліотеки, вул. М.Гоголя, 4


Заступник директора: Ворона Віра Андріївна

тел. (4631)7-19-71

e-mail: javerona@bigmir.net

Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (1-й поверх)

 

Відділкомплектування та наукової обробки документів

2504 1

Відділ комплектування та наукової обробки документів забезпечує поповнення бібліотечного фонду документами на різних носіях інформації та забезпечує багатоаспектне розкриття фонду у системі каталогів з метою точного, повного та оперативного задоволення запитів користувачів. Використовуючи можливості АБІС «ІРБІС-64» веде БД «Електронний каталог», АРМ «Комплектатор». Здійснює наукове і технічне опрацювання документів.

Завідувач відділу: Бойко Лідія Григорівна

тел.: (04631)7-19-71

е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (2-й поверх)

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

2504 1

Інформаційно-бібліографічний відділ надає допомогу з довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування усіх категорій користувачів відповідно до напрямків навчальної, наукової та культурно-просвітницької роботи університету. Створює електронну базу даних аналітичних описів статей та матеріалів з періодичних видань. Надає консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Готує рекомендовані бібліографічні списки та науково-допоміжні бібліографічні покажчики. Проводить «Дні кафедр» та «Дні інформації».

Завідувач відділу: Мухомодєєва Наталія Володимирівна

тел.: (04631)7-19-71

е-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Новий корпус університету, вул.Графська, 2 (1-й поверх)

 

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

2504 1

Діяльність відділу Інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення спрямована на здійснення комплексу робіт, пов’язаних з освоєнням, впровадженням і використанням інформаційних технологій у виробничій діяльності бібліотеки, комплексною автоматизацією, технічним і програмним забезпеченням бібліотечних процесів, впровадженням нових інформаційних технологій в практику роботи бібліотеки.

Завідувач відділу: Яковенко Тетяна Віталіївна

 тел.: (04631)7-19-71

е-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (2-й поверх)

 

Відділ обслуговування та зберігання фондів

2504 1

Відділ здійснює оперативне, диференційоване, бібліотечно-бібліографічне, інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами, бере участь у виховній роботі ВНЗ, організовує культурно-масову роботу; забезпечує збереження, наукове розкриття та доступ дослідників до цінних фондових колекцій бібліотеки, накопичених за майже 200-річну історію її існування.

Завідувач відділу: Осипова Галина Сергіївна

тел.: (04631)7-19-71

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Новий корпус університету, вул.Графська, 2 (1-й поверх)

 

Сектор абонементів

2504 1

Першочерговими завданнями сектору є обслуговування викладачів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників та студентів університету; оформлення читацьких замовлень на літературу; бронювання літератури для наукової роботи; надання послуг МБА та ЕДД. Працівники відділу організовують запис та ведуть облік користувачів бібліотеки, знайомлять їх з правилами користування та можливостями бібліотеки; організовують диференційоване обслуговування користувачів на абонементах – для наукової роботи, художньої літератури та студентському; використовують методи індивідуального та групового обслуговування користувачів; уточнюють інформаційні запити; здійснюють пошук інформації у традиційних та електронних базах даних бібліотеки. 

Завідувач сектору: Косовських Людмила Павлівна

тел.: (04631)2-36-33

е-mailnabndu2012@bigmir.net

Абонемент для наукової роботи з читальним залом №1:

Головний корпус бібліотеки, вул. М.Гоголя, 4

тел.: (04631)2-36-33

Абонементи студентський та художньої літератури:

Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (І-й поверх)

 

Сектор читальних залів

2504 1

Сектор читальних залів здійснює оперативне обслуговування студентів всіх факультетів  навчальною, науковою, науково-методичною, довідковою та періодичною літературою. Книжковий фонд комплектується виданнями із суспільних, педагогічних, психологічних, філологічних, природничих наук, підручниками з історії України, історії культури, математики, фізики, хімії, географії, інформатики та інших предметів, що вивчаються студентами всіх факультетів університету. Художньою літературою (англійською, німецькою, французькою) мають можливість скористатися студенти факультету іноземних мов. 

Завідувач сектору: Левченко Ірина Олександрівна

(04631) 7-19-77 (деканат філологічного факультету)

е-mailiren@ukr.net

Читальний зал №2:

тел.: (04631)7-19-71

Новий корпус університету, вул. Графська, 2 (2-й поверх)

Читальний зал №3:

(04631) 7-19-77 (деканат філологічного факультету)

Старий корпус університету, вул. Графська, 2 (2-й поверх)

 

Сектор фондових колекцій та рідкісної книги

2504 1

Завданням сектору є збереження, каталогізація, наукове розкриття та забезпечення доступу дослідників до цінних фондових колекцій бібліотеки, накопичених за майже 200-річну історію її існування; виявлення книжкових пам'яток, особових та історичних колекцій; вивчення, оновлення, перевірка та редагування каталогу рідкісних видань. Використовуючи можливості АБІС «ІРБІС-64» відділ веде базу даних електронного каталогу «Рідкісна книга», готує матеріали для «Державного реєстру книжкових пам'яток України».

Завідувач сектору: Давиденко Тетяна Володимирівна

тел.: (04631) 2-36-33

е-mailnabndu2012@bigmir.net

Головний корпус бібліотеки, вул. М.Гоголя, 4

  

Музей рідкісної книги

2504 1

Як підрозділ бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Музей рідкісної книги імені Г.П.Васильківського надає послуги з науково-інформаційного та екскурсійного обслуговування професорсько-викладацькому складу, аспірантам, студентам, навчально-допоміжному персоналу університету, науковцям з інших установ, дослідникам та іншим категоріям користувачів. Веде науково-просвітницьку, виставково-екскурсійну та видавничу діяльність. Основою експозиційного фонду музею є надбання та книжкові колекції бібліотеки.

З питань роботи Музею рідкісної книги звертатися:

Директор бібліотеки: Морозов Олександр Сергійович

тел. (04631) 2-36-33

e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Головний корпус бібліотеки, вул. М.Гоголя, 4

Переглядів 6933