Віртуальні книжкові виставки

Віртуальні книжкові виставки

 2019 р.

2018 р.

2015 - 2017 рр.

(До 200-ліття від дня народження Н.В. Кукольника)       Серед літераторів – випускників Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька одне з чільних місць посідає російський письменник, драматург, поет, літературний критик, видавець Нестор Кукольник. Народився він у Петербурзі 20 вересня 1809 року, в сім’ї вихідця із Закарпатської Русі, професора Петербурзького…
(1809-1852)   Ніжин завжди був одним з найпотужніших центрів гоголезнавства в Україні. Дослідження творчого шляху видатного вихованця розпочалося у Ніжинській вищій школі в останній чверті ХІХ ст., завдяки науковим розвідкам першого директора інституту М. О. Лавровського, історика, професора М. Я. Аристова, літературознавця В. В. Данилова, професора І. І. Іванова,історика І.…
Микола Гоголь: українська бібліографія / уклад., упорядкув.: П. В. Михеда, Л. В. Гранатович, Н. В. Кузьменко; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Гоголезнавчий центр НДУ імені Миколи Гоголя. – К. : Академперіодика, 2009. – 258 с. Значною подією в українській літературній бібліографії стала поява на теренах…
 (1803 - 1884) І. Г. Кулжинський народився 27 (14 за ст. ст.) квітня 1803 р. в м. Глухові у сім'ї православного священика. Протягом 1811-1823 рр. навчався у Чернігівській семінарії, по закінченні якої одержав посаду учителя катехізису, грецької мови, російської і слов'янської граматики у Чернігівському духовному училищі. Як молодий здібний педагог,…
ПОДВИЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ До 240-річчя від дня народження Івана Семеновича Орлая(1771 – 27.02. / 11.03. 1829) Іван Семенович Орлай – вчений-енциклопедист, медик, педагог, історик, літератор. Дійсний статський радник (1826 р.). Народився у селі Давидкові колишньої Австро-Угорщини (тепер Мукачівський район Закарпатської області) у сім’ї угорських дворян. Одержав ґрунтовну освіту, спочатку навчався у…