01 May 2023
    Проєкт «Життя, обірване війною: книга пам’яті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» започаткований бібліотекою університету з метою вшанування та збереження пам’яті про всіх загиблих студентів, випускників, співробітників та викладачів внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.    Кожне життя безцінне, біль невгасимий, але пам’ять вічна і надія горить у наших серцях. І нехай це полум’я горітиме вічно, щоб нічого

Книга-подія

  Сучасне суспільство вступило в епоху маніпулятивних ідеологій.   Застосовуване політичними силами маніпулювання створює видимість демократії, коли народом управляють умілі маніпулятори, нав’язуючи йому свої рішення. Громадяни України виявилися неготовими до адекватного сприйняття дійсності  й існування у нових швидкозмінюваних умовах. Вони   не володіють механізмами індивідуального психологічного захисту від маніпулятивного  впливу на свідомість.

  Феномен маніпулятивного управління ідеологічним життям суспільства та соціального контролю над свідомістю і поведінкою людей   залишається майже зовсім не вивченим.  Нова книга доктора політичних наук, професора, ректора університету О.Д. Бойка «Політичне маніпулювання» (К., 2010) присвячена цьому  злободенному напряму  впливу  на масову свідомість з метою нав’язування певних ідей, цінностей. Автор давно займається  вивченням цієї актуальної теми. Результатом багаторічного дослідження є  навчальний  посібник для студентів ВНЗ, що відповідає  реаліям сучасного політичного життя.

     Книга розкриває методи  політичного маніпулювання, технології їхньої реалізації, узагальнює методи застосування психологічних прийомів, зосереджує увагу читача на виборчих технологіях як формі політичного маніпулювання. Широко висвітлюється проблема захисту та упередження від такого  ідеологічного впливу на маси.

    Книга написана на перетині політичних та соціологічних наук.  Осмислення проблем маніпулювання свідомістю людей – прерогатива психологічних наук. Психологічному чиннику цілеспрямованого впливу на масову свідомість відведено чільне місце у посібнику.  Це розділи, що  детально аналізують   соціопсихологічну  сутність політичного маніпулювання. У цьому контексті   автором  розглядаються  засади прихованого корегування масової свідомості, який здійснюється за допомогою невербального політичного маніпулювання,  нейролінгвістичного  програмування у політичній сфері,  нейромаркетингу.

    Як відомо, Україна знаходиться у стані перманентних виборів.  Український електорат часто підпадає під вплив виборчих маніпулятивних  технологій, не завжди здійснює усвідомлений вибір, легко піддається обіцянкам різних політичних сил та  довіряє словесним штампам. О.Д. Бойко детально аналізує різноманітні виборчі технології ідеологічного впливу на масову свідомість з метою  досягнення потрібного результату.

   Навчальний посібник містить короткий термінологічний словник. Грунтовний бібліографічний список літературних джерел  дозволить читачеві ознайомитися з науковим доробком вчених з політологічних і психологічних наук,  пов’язаного з маніпулятивними технологіями, та дасть поштовх до подальших наукових досліджень.

   Вивчення  цієї дисципліни дозволить молодій українській генерації адаптуватися  та адекватно оцінити соціальну дійсність, свідомо користуватися правами, закріпленими Конституцією України, виконувати свої обов’язки.  Книга буде корисною для політиків, політичних технологів, журналістів, всім, кому потрібні знання еволюції  науково-аналітичного та інформаційного супроводу політики.

Переглядів 1386