Статистика бібліотеки

Статистика бібліотеки

ІІ. Група за оплатою праці ІУ ІІІ. Бібліотечні фонди (власні)   3. Всього примірників власних ресурсів 975 563   у т.ч.рідкісних та цінних документів 36 430 3.1 За видами   3.1.1 Книг 879 691 3.1.2 Періодичних видань 82 418 3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 79 637 3.1.2.2 у т.ч.…
ІІ. Група за оплатою праці ІУ ІІІ. Бібліотечні фонди (власні)   3. Всього примірників власних ресурсів 976 448   у т.ч.рідкісних та цінних документів 34 375 3.1 За видами   3.1.1 Книг 882 181 3.1.2 Періодичних видань 82 193 3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 79 430 3.1.2.2 у т.ч.…
№ п/п Назва показника Значення І. Повна назва, рік заснування бібліотеки Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,  1820 1.1 ПІБ керівника бібліотеки Морозов Олександр Сергійович 1.2 e-mail бібліотеки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1.3 ПІБ ректора ВНЗ Самойленко Олександр Григорович 1.4 e-mail ректора This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ІІ. Група за оплатою праці ІУ…
Назва Кількість Загальна кількість користувачів:                        Студентів                      Професорсько-викладацького складу                      Інші           Обслуговано всіма структурними підрозділами    …
Назва Кількість   Загальна кількість користувачів: Серед них:           студентів           в т.ч. студентів заочної форми навчання           аспірантів         професорсько-викладацького складу         співробітників   4 282   3327 949 39 307 235 Обслуговано всіма структурними підрозділами 8…