Статистика бібліотеки

Статистика бібліотеки

Назва Кількість Загальна кількість користувачів:                        Студентів                      Професорсько-викладацького складу                      Інші           Обслуговано всіма структурними підрозділами    …
Назва Кількість   Загальна кількість користувачів: Серед них:           студентів           в т.ч. студентів заочної форми навчання           аспірантів         професорсько-викладацького складу         співробітників   4 282   3327 949 39 307 235 Обслуговано всіма структурними підрозділами 8…