01 May 2023
    Проєкт «Життя, обірване війною: книга пам’яті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» започаткований бібліотекою університету з метою вшанування та збереження пам’яті про всіх загиблих студентів, випускників, співробітників та викладачів внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.    Кожне життя безцінне, біль невгасимий, але пам’ять вічна і надія горить у наших серцях. І нехай це полум’я горітиме вічно, щоб нічого

Інформаційно-бібліографічний сервіс

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ

Сьогодні у бібліотеці створені умови для вільного доступу до інформаційно-пошукової системи як на традиційних (паперових), так і на електронних носіях інформації, яка широко і всебічно розкриває документні та електронні ресурси і дозволяє користувачам максимально повно використати їх.

Інформаційно-пошукове середовище бібліотеки складається з карткових каталогів і картотек та Електронного каталогу. Вони розміщені у каталожній кімнаті /навчальний корпус № 2, 1-й поверх/. Тут знаходяться автоматизовані робочі місця „Читач” для використання електронного каталогу.

ТРАДИЦІЙНІ /КАРТКОВІ/ КАТАЛОГИ ТА КАРТОТЕКИ

Система карткових каталогів та картотек дозволяє користувачеві підібрати необхідні видання з бібліотечного фонду самостійно чи одержати консультацію з пошуку інформації у чергового бібліографа.

У каталожній кімнаті розміщено:

АБЕТКОВИЙ КАТАЛОГ

Усі картки у ньому розташовані за абеткою прізвища автора чи назвою книги, незалежно від змісту друкованого видання.

АБЕТКОВИЙ КАТАЛОГ дозволяє користувачеві дізнатися: Чи є у бібліотеці книга, якщо відомі автор або її назва. Які твори певного автора наявні у бібліотеці. Уточнити рік видання книги, її об’єм, видавництво, одержати відомості про мову тощо.

СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ

розкриває бібліотечний фонд за змістом і дозволяє користувачеві дібрати літературу з конкретного питання чи теми. Картки з бібліографічними записами розташовані за галузями знань, згідно Бібліотечно- бібліографічної класифікації /ББК/, прийнятої у бібліотеці. Вони розміщені за роздільниками, на яких вказана назва відділу та індекс ББК.

Щоб знайти видання, які відповідають інформаційній потребі, читач повинен знайти у систематичному каталозі роздільник із зазначенням необхідної галузі знання, переглянути картки з описами книг, обрати ті, які відповідають запиту та оформити читацьку вимогу. Знайшовши потрібний роздільник та переглянувши картки з описами книг, користувач одержує інформацію про масив видань з певної галузі знання та обирає потрібні йому.

СИСТЕМАТИЧНА КАРТОТЕКА СТАТЕЙ

Аналогічно побудована СИСТЕМАТИЧНА КАРТОТЕКА СТАТЕЙ з періодичних видань, які є у бібліотечному фонді. Вона включає картки з описами статей із газет та журналів і побудована за таблицями ББК, як і систематичний каталог.

У картковому вигляді бібліотека формує краєзнавчі картотеки „ЧЕРНІГІВЩИНА”, „НІЖИНЩИНА”, „НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ”.

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

ek

Електронний каталог бібліотеки (ЕК) імені М. О. Лавровського НДУ імені Миколи Гоголя – основна електронна база даних бібліотеки, яка об’єднує в собі функції традиційних карткових каталогів та картотек, якісно доповнюючи їх.

 

ЕК відтворює усі види видань:

  • книжкові видання;
  • періодичні видання (газети, журнали);
  • аналітичні статті з періодичних видань;
  • аудіовізуальні, електронні ресурси (CD-диски);
  • автореферати дисертацій тощо.

ЕК містить інформацію про місцезнаходження видання та надає можливість здійснювати швидкий і якісний багатоаспектний пошук за будь-якими відомими параметрами, наприклад: ключові слова, автор, назва документа, персоналії, рік видання, серія, предметні та географічні рубрики, вид документа та ін.

Станом на 01.01.2015 р. в Електронному каталозі містяться  236323 записи.

ЕК містить достатню кількість інформації для задоволення потреб користувачів із різноманітними запитами і є доступним на Інтернет-сайті нашої бібліотеки: http://library.ndu.edu.ua. 

РОЗПОЧИНАЮЧИ ПОШУК ДОКУМЕНТІВ ЗА ТЕМОЮ, РЕКОМЕНДУЄМО ЗВЕРНУТИСЯ СПОЧАТКУ ДО ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ І ТІЛЬКИ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ДОКУМЕНТІВ, ВІДПОВІДНИХ ТЕМІ ЗАПИТУ, ЗДІЙСНЮВАТИ ПОШУК У ТРАДИЦІЙНИХ – АБЕТКОВОМУ, СИСТЕМАТИЧНОМУ КАТАЛОГАХ ТА СИСТЕМАТИЧНІЙ КАРТОТЕЦІ СТАТЕЙ.

З усіх проблем використання інформаційно-пошукової системи бібліотеки, добору документів з певної теми чи одержання консультації звертайтеся до чергового бібліографа.

Перейти до Електронного каталогу

Переглядів 6142