Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Періодичні видання Чернігівщини у фондах бібліотеки НДУ імені М. Гоголя (1839–2012 рр.) : бібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Б-ка ім. акад. М. О. Лавровського ; [упоряд. О. Д. Кільдіватова, В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва, Рожок Ю. І.]. – Ніжин: Вид-во НДУ, 2013. – 11 с.: іл.
Мандрівник козацького роду. Ю. Ф. Лисянський – видатний український мореплавець і географ : до 240-річчя від дня народження видатного українського мореплавця Ю.Ф.Лисянського : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Б-ка ім. акад. М. О. Лавровського, Музей рідкісної книги ім. Г. П. Васильківського ; [ упоряд.: Н. В.…
Скарбниця духовних знань університету : бібліогр. покажчик / упоряд. Л. В. Гранатович ; вступ. ст. Л. І. Литвиненко. – Ніжин : Вид.-во НДУ, 2010. – 33 с. - (До 190-річчя від дня заснування бібліотеки НДУ)
Каталог періодичних видань 1772 – 1940 рр. бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : бібліогр. покажчик / інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2010. - 214 с.
Betboo