01 May 2023
  Проєкт «Життя, обірване війною: книга пам’яті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» започаткований бібліотекою університету з метою вшанування та збереження пам’яті про всіх загиблих студентів, випускників, співробітників та викладачів внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Кожне життя безцінне, біль невгасимий, але пам’ять вічна і надія горить у наших серцях. І нехай це полум’я горітиме вічно, щоб нічого подібного більше не повторилося
02.07.2024

ТОП 10 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ПУБЛІКАЦІЙ РЕПОЗИТАРІЮ НДУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ. ЧЕРВЕНЬ 2024

 

 

 

1.Адамашвілі В. М. Географія пожеж в контексті сучасних змін клімату та використання дослідження у шкільному курсі географії: кваліфікаційна робота … магістра : 014.07 / В. М. Адамашвілі, наук. керівник В. В. Остапчук ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя, Навч.-наук. ін-т природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій, кафедра географії, туризму та спорту. – Ніжин, 2022. – 75 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2732

2.Матвієнко С. І. Особливості методичного забезпечення самостійної роботи студентів спеціальності "Дошкільна освіта" з навчальної дисципліни "Художня праця та основи дизайну" / С. І. Матвієнко // Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих : зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 27 лютого 2018 р. [наук., ред. О.І. Шапран]. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я., 2018. С. 69-72

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/77

3.Пісоцький, О. П. Формування пізнавальних здібностей дітей 5–6 років у контексті розумового виховання дошкільників / О. П. Пісоцький // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : наук. журн. / за заг. ред. В. В. Бурназової ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2022. – № 2. – С. 82–88.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2672

4.Фетісов В. С. Математична система Mathcad 15: навч.-метод. посібн. Фетісов В. С. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 107 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3572

5.Лісовець О. В. Національно-патріотичне виховання з основами народознавства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальність 012 Дошкільна освіта. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 111 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2781

6.Борщ Я. П. Особливості міжособистісного спілкування в умовах війни : кваліфікаційна робота … магістра : 053 / Я. П. Борщ, наук. керівник О.П. Никоненко;  МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя, ф-т педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв. – Ніжин, 2023. – 97 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3343

7.Клименко Л. В. Аналіз педагогічних умов підготовки здобувачів закладів вищої освіти до усвідомленого батьківства / Л. В. Клименко // Наукові записки Ніжинського державного університету  імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : наук. журн. / за заг. ред. В. В. Бурназової ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2023. – № 4. – С. 16–22.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3514

8.Городецька І. А., Геєць І. В. Сімейне право України: навч.-метод. посіб. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. – 70 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3392  

9.Морозов О.С. Видання друкарні Києво-Печерської Лаври у фондовому зібранні Бібліотеки імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Міжнародна наукова конференція "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур" (до Дня слов'янської писемності і культури). Книгознавчі читання з нагоди 400-ліття заснування друкарні Києво-Печерської лаври

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/120

10.Осіпова Г. С. Студентська бібліотека в контексті історії бібліотеки Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (1840–1875 рр.) / Г. С. Осіпова // Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи (до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського) : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада 2022 р., м. Одеса). Київ, 2023 р. С. 129–133

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2808

Переглядів 53