01 May 2023
    Проєкт «Життя, обірване війною: книга пам’яті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» започаткований бібліотекою університету з метою вшанування та збереження пам’яті про всіх загиблих студентів, випускників, співробітників та викладачів внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.    Кожне життя безцінне, біль невгасимий, але пам’ять вічна і надія горить у наших серцях. І нехай це полум’я горітиме вічно, щоб нічого
07.05.2024

Доброчесність – етичний принцип академічної взаємодії

Євроінтеграція України передбачає дотримання стандартів діяльності, опертих на сукупність етичних принципів і правил, визнаних у західному академічному середовищі. 1 травня 2024 р. бібліотекарка НДУ ім. Миколи Гоголя Г. М. Зоценко провела лекцію на тему «Академічна доброчесність» для здобувачів програм бакалаврського рівня 014 Середня освіта (Українська мова і література) та 035 Філологія (Українська мова і література). Змістовний усний виклад супроводжувала вміло оформлена презентація.

Упродовж зустрічі зі студентами Ганна Миколаївна наголосила на правових підвалинах навчально-наукової діяльності, регламентованих у Конституції України та низці відповідних законів. Здобувачам цікаво було дізнатися про види порушень академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, фабрикація, фальсифікація та ін.). Зазначені відступи від етичних норм вдало проілюстровано за допомогою статистичних даних. Як пояснила Г. М. Зоценко, порушенням норм академічної взаємодії протиставлені такі чинники, як чесність у використанні інформації, повага до праці інших людей, а також справедливість, прозорість і довіра.  

Завдяки заходу студенти мали можливість дізнатися про існування американського проєкту сприяння доброчесності, до якого долучилися українські ЗВО. Щодо Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, то  в ньому, як підкреслила лекторка, також панує політика дотримання морально-етичних принципів навчально-наукової діяльності. Г. М. Зоценко продемонструвала положення про академічну доброчесність, розміщене в нормативній базі нашого університету серед документів для забезпечення якості освіти. 

Упродовж лекції студенти задумалися над такою проблемою: як переконатися в тому, що робота не містить невиправдані запозичення? Зі слів Ганни Миколаївни здобувачі зафіксували назви систем мережі «Інтернет», за допомогою яких можна отримати підтвердження того, що текст не має ознак плагіату.

У кінці заходу Г. М. Зоценко докладно та переконливо відповіла на поставлені запитання, а студенти подякували їй за пояснення необхідної інформації.  Проведена лекція продемонструвала єдність різних структурних підрозділів, здобувачів і викладачів НДУ ім. Миколи Гоголя в дотриманні основоположних принципів академічної взаємодії.

Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови,

методики її навчання та перекладу А. І. Бондаренко.

Переглядів 16