01 May 2023
    Проєкт «Життя, обірване війною: книга пам’яті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» започаткований бібліотекою університету з метою вшанування та збереження пам’яті про всіх загиблих студентів, випускників, співробітників та викладачів внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.    Кожне життя безцінне, біль невгасимий, але пам’ять вічна і надія горить у наших серцях. І нехай це полум’я горітиме вічно, щоб нічого
02.05.2024

ТОП 10 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ПУБЛІКАЦІЙ РЕПОЗИТАРІЮ НДУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ. КВІТЕНЬ 2024

1.Омельяненко К. В. Функціонування фразеологічних конструкцій на позначення стану людини в англомовному оповіданні (на матеріалі творів Еліс Манро) : кваліфікаційна робота … магістра : 035 / К. В. Омельяненко, наук. керівник Н. М. Талавіра ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя, ф-т іноземних мов, кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов. – Ніжин, 2019. – 61 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1526

2.Vertel A. Characteristics of the relationship  in the «mother-child» dyad and the «mother image» dynamics  in the psychoanalytic pedagogy of Donald Winnicott / A. Vertel // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : наук. журн. / за заг. ред. В. В. Бурназової ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2023. – № 3. – С. 8–14.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/3154/1/963_2023-8-14.pdf

3.Кедун І. С. Історія середніх віків. Частина 2. Пізнє середньовіччя (кінець ХIV – початок XVII століття) / І. С. Кедун, О. О. Лейберов, В. О. Прудько, О. Г. Самойленко : навч.-метод. матеріали та плани семінар. занять для студ. 2 курсу історико-юридичного факультету. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2023. – 53 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3400

4.Збірник наукових доробків студентів-дослідників факультету психології та соціальної роботи / за заг. ред. А. І. Конончук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Вип. 6. – 129 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/171

5.Agata Bar. The League of Nations mandate system – success or failure? / A. Bar // Література та культура Полісся : зб. наук. праць / відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко ; Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2019. – Вип. 94. – С. 156–161. – (Серія «Історичні науки» ; № 11).

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/1133/1/15.pdf

6.Збірник наукових доробків студентів-дослідників факультету психології та соціальної роботи / за заг. ред. А. І. Конончук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Вип. 5. – 177 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/170

7.Лобань Л. О. Характеристика еколого-ценотичного профілю центральної частини басейну річки удай (Чернігівська обл.) / Л. О. Лобань // Наукові записки [Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя]. Біологічні науки : наук. журнал / ред. В. І. Шейко ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2023. – №1. – С. 12–17. – (Серія «Наукові видання Ніжинської вищої школи»).

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3059

8.Кадура А. В. Динаміка біометричних показників рослин томатів за дії комбінацій метаболічно-активних речовин : кваліфікаційна робота … магістра : 014.05 / А. В. Кадура, наук. керівник С. О. Приплавко ; МОН УкраїниНіжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя, ф-т природничо-географічних і точних наук. – Ніжин, 2021. – 80 с.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/2333

9.Педагогічні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв спеціальності 013 Початкова освіта : 2-ге перероб. та допов. / уклад.: Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, А. А. Бобро; за ред. Л. О. Дубровської. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2023. – 172 с.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3394 

10.Література та культура Полісся : зб. наук. праць / відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко ; Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – Вип. 87.– № 7 – 253 с. – ( Серія "Історичні науки").

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/420

Переглядів 23