Користувачам

Користувачам

Користування бібліотекою університету безкоштовне. Для запису до бібліотеки та отримання читацького квитка необхідно подати документ, що засвідчує особу (паспорт, студентський квиток чи залікову книжку) та 2 фотокартки. Запис всіх категорій користувачів здійснюється на студентському абонементі (навчальний корпус № 2, 1-й поверх). Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитися з Правилами…
ОДЕРЖАТИ КНИГУ ДОДОМУ МОЖНА НА АБОНЕМЕНТАХ  АБОНЕМЕНТ ВИКЛАДАЧІВ Знаходиться на 1-му поверсі головного корпусу бібліотеки (вул. М. Гоголя, 4, тел. 2-36-33). Обслуговує професорсько-викладацький склад, аспірантів, наукових співробітників університету. Фонд абонементу укомплектовано енциклопедичними, довідковими та науковими виданнями, монографіями з різних галузей знань, навчально-методичними посібниками для студентів ВНЗ, які відповідають інформаційним потребам…
Система читальних залів бібліотеки надає можливість користувачам раціонально використовувати фонди, які укомплектовані підручниками, навчально-методичними посібниками, енциклопедіями, довідниковими та науковими виданнями згідно навчальних планів і програм дисциплін, що вивчаються в університеті. ЧИТАЛЬНА ЗАЛА № 1 ДЛЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ Знаходиться у головному корпусі бібліотеки (вул. Миколи Гоголя, 4) на 1-му поверсі. Обслуговує…
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ Сьогодні у бібліотеці створені умови для вільного доступу до інформаційно-пошукової системи як на традиційних (паперових), так і на електронних носіях інформації, яка широко і всебічно розкриває документні та електронні ресурси і дозволяє користувачам максимально повно використати їх. Інформаційно-пошукове середовище бібліотеки складається з карткових каталогів і картотек та…
Шановні користувачі бібліотеки! До вашої уваги пропонується широкий список ресурсів відкритого доступу за різними галузями знань. На одній сторінці зібрані посилання на некомерційні, безкоштовні інтернет-ресурси, які репрезентують повнотекстові версії друкованих видань. http://libraria.ua/ - он-лайн презентація цифрового повнотекстового архіву української періодики Libraria. Ресурс містить 295 назв, 29966 чисел, 199704 сторінок української періодики за…
Betboo