Користувачам

Користувачам

Користування бібліотекою університету безкоштовне. Для запису до бібліотеки та отримання читацького квитка необхідно подати документ, що засвідчує особу (паспорт, студентський квиток чи залікову книжку) та 2 фотокартки. Запис всіх категорій користувачів здійснюється на студентському абонементі (навчальний корпус № 2, 1-й поверх). Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитися з Правилами…
ОДЕРЖАТИ КНИГУ ДОДОМУ МОЖНА НА СТУДЕНТСЬКОМУ АБОНЕМЕНТІ СТУДЕНТСЬКИЙ АБОНЕМЕНТ      Розташовується на 1-му поверсі навчального корпусу №2 університету. Обслуговує весь контингент користувачів бібліотеки.    До фонду входять підручники, навчально-методичні посібники, методичні розробки кафедр університету, наукові та довідкові видання, необхідні для забезпечення навчального процесу.    Абонемент здійснює запис користувачів до бібліотеки, забезпечує їх…
Система читальних залів бібліотеки надає можливість користувачам раціонально використовувати фонди, які укомплектовані підручниками, навчально-методичними посібниками, енциклопедіями, довідниковими та науковими виданнями згідно навчальних планів і програм дисциплін, що вивчаються в університеті. ЧИТАЛЬНА ЗАЛА № 1 ДЛЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ Знаходиться у головному корпусі бібліотеки (вул. Миколи Гоголя, 4) на 1-му поверсі. Обслуговує…
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ Сьогодні у бібліотеці створені умови для вільного доступу до інформаційно-пошукової системи як на традиційних (паперових), так і на електронних носіях інформації, яка широко і всебічно розкриває документні та електронні ресурси і дозволяє користувачам максимально повно використати їх. Інформаційно-пошукове середовище бібліотеки складається з карткових каталогів і картотек та…
Список періодичних видань, передплачених бібліотекою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя на 2023 рік