01 May 2023
    Проєкт «Життя, обірване війною: книга пам’яті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» започаткований бібліотекою університету з метою вшанування та збереження пам’яті про всіх загиблих студентів, випускників, співробітників та викладачів внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.    Кожне життя безцінне, біль невгасимий, але пам’ять вічна і надія горить у наших серцях. І нехай це полум’я горітиме вічно, щоб нічого

Наукометрія

Наукометрія розглядає науку як інформаційний процес, який характеризується багатьма вимірюваними показниками. На сьогодні в різних базах даних наукових публікацій існує чимало статистичних показників, що використовуються для оцінки ефективності діяльності окремого науковця, наукового видання або наукової установи. Сукупність результатів наукометричного аналізу і професійної якісної експертизи може стати основою для оцінювання перспективності, авторитетності, впливовості науковця, колективу, видання, напряму дослідження тощо.

 

Наукометрична база даних  це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Найбільш авторитетні і повні бази даних - Scopus, наукового видавництва Elsevier, та Web of Science (WoS).

 

SCOPUS

 

SCOPUS  це реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier (заснованою в 1880 р., м. Амстердам, Нідерланди). Scopus містить понад 54 млн. реферативних записів. В базі даних вже проіндексовано біля 22 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 400 книжкових серій та 6,4 млн. праць конференцій. Видання індексуються з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. База даних доступна на умовах передплати.

База даних Scopus. Як створити профіль автора? CiteScore, SJR та SNIP

  

 SCImagoJournal & CountryRank (SJR)   аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus. SJR враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR - показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки. Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходится у вільному доступі.

 

Перелік журналів, що представлені у Scopus, з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами.

 

Базовий пошук за автором без передплати Scopus Scopus Author Preview

Об'єднати свої публікації в Scopus під єдиним профілем можна за допомогою інструменту Scopus Author Feedback Wizard.  

Українські видання, представлені у Scopus та Web of Science  

  

web of science

WEB OF SCIENCE (WoS) (до 2014 Web of Knowledge) — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 року відділення IP & Science придбано інвестиційними фондами і функціонує як Clarivate Analytics.

Web of Science надає доступ до більш ніж 12 тис. журналів та до більш ніж 150 тис. матеріалів конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук та мистецтва. При цьому глибина архіву сягає 1900 року. WoS дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, по окремому автору і по організації (університету), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку як по автору, так і по організації дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники. 

Розробник ресурсу – Філадельфійський інститут наукової інформації. База даних доступна на умовах передплати.

 

Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS (CC) (до 2014 мала назву Web of Science), яка включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури:

  • SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів з 1900 року,
  • SSCI (Social Science Citation Index ) — 2900, архів з 1900
  • AHCI(Arts and Humanities Citation Index) — 1600 видань, архів з 1975.

 

Деякі відання одночасно представлені у кількох індексах.

У 2015 році WoS(CC) розширена новою мультидисциплінарною колекцією

  • ESCI (Emerging Source Citation Index індекс видань, що з'являються) в якому на даний момент більше 5500 видань, і процедура відбору триває.

Також у WoS(CC) входять:

  • Conference Preceding Citation Index матеріали вибраних конференцій (окремо природничих та соціо-гуманітарних наук),
  • Book Citation Index індекс цитувань наукових книжок (також окремо з природничих та соціо-гуманітарних наук),
  • Index Chemicus та Current Chemical Reaction (хімічні індекси).

 

Thomson Reuters виступила ініціатором введення в обіг поняття імпакт-фактор, який був створений у 1960 р. як спосіб виміряти цінність журналу шляхом вирахування середнього числа цитувань за певний проміжок часу (два роки). Якщо імпакт-фактор становить1,5 в 2012 р., то це означає, що в середньому статті, опубліковані в часописі протягом, скажімо, 2010 і 2011 р., були 1,5 раза процитовані в статтях 2012 р., виданих журналами з переліку індексованих.

 

Пошук видань за темами:  

 

Доступ до Web of Science. Створення та налаштування кабінету користувача

   

Scopus пропонує дещо простішу систему — прямого підрахунку індексу цитування тої чи тої публікації. Наукові ресурси, опубліковані після 1996 р.,індексуються у базі даних Scopus разом зі списками пристатейної бібліографії. Цитованість у базі даних підраховується шляхом автоматизованого аналізу змісту цих списків. Таким чином, у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише в ресурсах, опублікованих після 1996 р.

 

 index_copernicus.jpg Index Copernicus (база наукових публікацій)  це міжнародна наукометрична онлайн база, створена в 1999 році в Польщі. Містить внесену користувачем інформацію, в тому числі профіль вченого (науковця), а також перелік наукових установ, друковані видання (журнали) та інші проекти. IC був розроблений, щоб проаналізувати кожен аспект професійної діяльності вчених, виробляти індивідуальні щорічні звіти про діяльність та аналіз публікаційної активності. 

 

Сайт Index Copernicus включає:

Анотації розміщених наукових публікацій,

- Індексування журналів (наукових публікацій),

- Ранжування журналів,

- Реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.

 

Можливості для науковців (вчених):

Index Copernicus (IC) пропонує персональний доступ до найактуальніших публікацій та досліджень. Кожен науковець визначає обсяг інформації, яку він хоче розмістити на сайті. Обрана інформація надходить безпосередньо на свій власний браузер, заощаджуючи час і зусилля. Можна стежити за науковими досягненнями в світі в тій чи іншій галузі науки чи отримувати запрошення приєднатися до науково-дослідних проектів і пропозиції роботи, обмінюватися інформацією з іншими науковцями через комунікатор ІС, знаходити партнерів для співпраці, отримувати інформацію щодо майбутніх конференцій та інших заходів, слідкувати за досягненнями інших науковців.

 

Кожен науковець, що реєструється на сайті створює свій індивідуальний профіль, де міститься інформація про його вчений ступінь, звання, науково-дослідну діяльність, гранти, патенти, публікації, журнали, де їх роботи були опубліковані та журнали, де вони виступають в якості рецензентів і редакторів. IC проводить аналіз (оцінку) досягнень кожного науковця, його професійний розвиток до уваги береться науково-дослідний потенціал, педагогічний потенціал, адміністративний досвід.

 

Конфіденційність:

Гарантована повна конфіденційність інформації, що надається клієнтом. Бази даних захищені від будь-якого типу несанкціонованих вторгнень. Інформаційними послугами IC можуть користуватися виключно клієнти IC, які самі визначають, який обсяг їх інформації може бути представлений для загального розгляду.

Зареєструватись можна за наступним посиланням:  https://scientists.indexcopernicus.com/homesic.php

Основні наукометричні показники

Індекс цитування  прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших науко метричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

 

Індекс Гірша (Хірша) (h-index) - наукометричний показник, запропонований у 2005 році аргентино-американським фізиком Хорхе Гіршем з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Індекс Гірша може обчислюватися з використанням як безкоштовних загальнодоступних наукометричних баз даних в Інтернеті, так і передплатних баз даних (наприклад, Scopus або ISI Web of Science).

 

ЯК ОБЧИСЛИТИ ДАНИЙ ІНДЕКС САМОСТІЙНО?

Потрібно надати порядкові номери (1, 2, 3, 4 і т.д.) своїм статтям в конкретній базі даних за певний проміжок часу, починаючи від моменту публікації, в порядку зменшення цитованості. Результати записуються у вигляді пари чисел: «порядковий номер - цитованість».

Наприклад:

• 1 стаття - 9 цитувань

• 2 стаття - 7 цитувань

• 3 стаття - 6 цитувань

• 4 стаття - 5 цитувань

• 5 стаття - 2 цитування

• 6 стаття - 0 цитувань

 

Тобто, в першому рядку буде робота автора з найбільшою цитованістю, а в останньому - з найменшою. Потім послідовно, починаючи з першої позиції, виявляємо рядок, у якому цитованість менше її порядкового номера. У наведеному прикладі - це рядок № 5. Цей рядок і всі наступні після нього видаляються зі списку. 

Залишаються чотири позиції:

• 1 стаття - 9 цитувань

• 2 стаття - 7 цитувань

• 3 стаття - 6 цитувань

• 4 стаття - 5 цитувань

 

Тепер остання позиція - 4. 5 - це і є індекс Гірша. Висновок: у автора є чотири статті, які мають цитованість 5 і вище (ця і три попередні).

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

 • Индекс Хирша (h-index)

 • h-index в Scopus - как его узнать?

 • В чому полягає важливість індексу Хірша, і як ним управляти 

 

Імпакт-фактор (ІФ або IF)  формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт.