13.03.2015

3-я Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху».

10-12 березня 2015 р. у Києві, на базі наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», працювала 3-я Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху». Організаторами бібліотечного форуму стали Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Державний фонд фундаментальних досліджень, Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, Українська бібліотечна асоціація, Громадська організація "Українське Фулбрайтівське коло" та Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України). Тематику Конференції було зорієнтовано на представників наукових установ, редакційних колегій наукових журналів, керівників університетських бібліотек та видавництв, спеціалістів з електронного інформаційного обслуговування.

Під час Конференції були обговорені такі важливі питання:

-     Наукові журнали: нові моделі та технології створення та розповсюдження;

-     Наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень;

-     Створення і використання наукових електронних ресурсів та електронних бібліотек;

-     Питання інтелектуальної власності при створенні і використанні електронних ресурсів;

-     Новітні інформаційно-комунікаційні технології та кооперативна діяльність бібліотек;

-     Бібліотеки, архіви, музеї у спільному інформаційному просторі;

-     Бібліотечна освіта: виклики суспільства знань.

У межах Конференції також відбулися 18-й науково-практичний семінар «Електронні ресурси для науки та освіти» та Річні збори учасників проекту ЕLibUkr.

Від Бібліотеки імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя взяв участь її директор О.С.Морозов.

14 2403

13 2403

12 2403

Резолюція ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху»

12 березня 2015 р. м. Київ

У роботі конференції взяло участь понад 130 осіб: представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, видавці наукових видань, дослідники та бібліотекарі.

Відзначаючи важливість напрацювань конференції щодо вирішення актуальних проблем наукової комунікації, поширення результатів наукових досліджень, стандартів наукової періодики задля безперешкодного розвитку науки та освіти в Україні та інтеграції української академічної спільноти до світової, учасники конференції вважають за необхідне:

1. Рекомендувати запровадити низку заходів щодо обговорення оптимізації наукової періодики відповідно до досвіду вітчизняних вчених та нових вимог Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації України;

2. Звернути увагу Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України, Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації України на необхідність оновлення вимог до наукових фахових видань, зокрема, додати обов’язкові пункти про наявність сайту журналу та його наповнення, функції пошуку та глибокого архіву, обов'язкового рецензування, етичні норми та авторське право, складу редколегії та її відповідальності за зміст видання, мінімальної кількості тиражу видання – необхідних для включення вітчизняних видань до світових наукометричних баз даних;

3. Підтримати ініціативу редакторів вітчизняних наукових видань щодо відмови від використання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 для оформлення списків джерел, на користь міжнародних стандартів бібліографічного опису, що розповсюджені у конкретній науковій галузі, задля швидкої інтеграції вітчизняних наукових видань у світовий академічний простір;

4. Ініціювати спільне звернення до Кабінету міністрів України українських науковців, видавців, бібліотекарів з проханням врегулювати можливість оплати закордонних членських внесків за присвоєння ідентифікаторів digital object identifier (DOI), та можливість оформлення Національної передплати електронних баз даних;

5. Сприяти росту обізнаності вітчизняних видавців наукової літератури щодо переваг дотримання видавничих стандартів (ISSN, наявність англомовної версії, сайту видання, DOI) та сприяти здійсненню державного жорсткого контролю щодо дотримання цих стандартів. Попередити (через вимоги ДАК до фахових видань) про відповідальність видавця (редколегії) за надання списків літератури, що містять невірно вказані або неіснуючі джерела;

6. Підтримати ініціативу відкритого Інтернет-доступу до результатів наукових досліджень, які проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України із впровадженням відповідних вимог до звітних процедур;

7. Сприяти обізнаності українських науковців в галузі авторського права та шляхів легального поширення та використання електронного контенту, зокрема використання ліцензій Creative Commons, які пропонують гнучкий та справедливий підхід до використання об’єктів авторського права у цифровому середовищі. Узгодити з Міністерством юстиції України легальність використання електронних документів для передачі авторських прав;

8. Сприяти організації та проведенню серії безкоштовних навчальних семінарів з питань впровадження видавничих платформ (Open Journal Systems), створення сайтів видань, дотримання норм авторського права, оформлення заявок на включення видання у бази даних, технічних норм верстки та редагування, одержання DOI тощо, які будуть відзняті на відео та розміщені у відкритому доступі.

 Головний організатор: Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Співорганізатори: Наукова бібліотека ім. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національна Бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України, Державний Фонд Фундаментальних Досліджень, Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, Українська бібліотечна асоціація, Громадська організація «Українське Фулбрайтівське коло», Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна бібліотека України)

Голова наукового комітету конференції: Тетяна Ярошенко

Секретар: Валентина Андрущенко

 

Відеозвіт про конференцію можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNHNeua3stMriAf_Y5m0rsNd2gdy61QSK

Переглядів 1942
Betboo