04.11.2015

Етнологія : література на допомогу навчальному процесу

Враховуючи потребу користувачів в отриманні якомога повної і всебічної інформації про бібліотечні фонди бібліотеки, 29 жовтня 2015 року для студентів  3 курсу історико-юридичного факультету був проведений День інформації «Етнологія: література на допомогу навчальному процесу».Сьогоднішній портрет сучасника простіше уявити сидячим  за монітором комп'ютера,  ніж із книгою в руках.Та все ж думка, що обмежити своє пізнання навколишнього світу можна лише телебаченням і ІНТЕРНЕТОМ, є небезпечною помилкою. Про це наголосила завідувач відділу обслуговування Осіпова Г.Завідувач сектору наукового абонементу Косовських Л.П. підготувала відео презентацію « Підручники з етнології в фондах бібліотеки НДУ» та традиційну книжкову виставку, на яких були представлені навчальні посібники, вибрані праці, періодичні видання з етнології та етнографії. Особливо зацікавили студентів  дореволюційні видання  видатних вітчизняних та зарубіжних  вчених-етнографів таких як РатцельФридрих. Народоведение. – СПб., 1904., Пыпин А. Н. История русской этнографии в 4-х т.  – Спб., 1891, Чубинський П.П., Труды этнографической экспедиции в Западно-Русский край. Т. 1-7. 1872-1878.  про, які напередодні на заняттях з етнології розповідав старший викладач кафедри історії України Дудченко Г.М.

ТЗН забезпечила завідувач НМК іст.-юр. ф-ту Лунькова В.С.

 

 

Переглядів 1311
Betboo