09.10.2015

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація»

6-8 жовтня 2015 р. у Києві Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського спільно з Інформаційно-бібліотечною радою НАН України, Асоціацією бібліотек України, Українською бібліотечною асоціацією і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук проведено міжнародну наукову конференцію «Бібліотека. Наука. Комунікація». Конференція продовжила традицію щорічних наукових форумів, започаткованих НБУВ 1989 року. 

У пленарному засіданні конференції взяли участь понад 170 фахівців бібліотечно-інформаційної сфери України, Данії, Великої Британії, Білорусі, Молдови та Киргизької Республіки. Практично всі виступи на пленарному засіданні були присвячені питанням розвитку сучасних бібліотек, розширенню їх функцій і напрямів роботи, новим можливостям, які створює для бібліотек цифрова культура.

В центрі уваги конференції знаходилися проблеми стратегії розвитку бібліотечної сфери та пріоритетів формування національного науково-інформаційного простору; інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек, інтеграції й кооперації їх зусиль між собою та з установами науки, освіти, культури й інформаційними центрами України; партнерства та ефективності в організації ресурсів наукової бібліотеки; розбудови цифрових та електронних бібліотек, впровадження новітніх бібліотечних технологій та сервісів; місця і ролі бібліотек як суспільно-інформаційних центрів наповнення соціальних комунікацій; розвитку й ефективного використання результатів бібліометричних та наукометричних досліджень; вдосконалення бібліографічної діяльності бібліотек у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів. 

Значне місце у роботі конференції належало також проблематиці збереження, дослідження і актуалізації в інтелектуальному і духовному житті суспільства вітчизняної історико-культурної спадщини. Обговорено результати та завдання книгознавчих досліджень бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір; проблеми формування, документного складу та інформаційного потенціалу наукової архівної спадщини; питання місця і ролі бібліотек як інтеграторів і поширювачів біографічного знання, біобібліографічної інформації; традиції, інновації, та перспективні завдання збереження і реставрації бібліотечних фондів. 

У роботі конференції взяли участь вчені та спеціалісти українських бібліотек і наукових установ, а також гості і колеги з-за кордону. В межах програми роботи конференції відбулося засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук. 

У процесі обговорень констатувалося, що бібліотечно-інформаційна галузь опинилася нині на самому вістрі процесів, обумовлених Інформаційною революцією, формуванням Суспільства знань і переходом людства до шостого технологічного укладу, коли йдеться вже не про поступове вдосконалення діяльності бібліотек, а необхідність забезпечення швидкого проривного розвитку за пріоритетними напрями. 

Конференція в цілому схвалила підготовлений Міжвідомчою робочою групою Міністерства культури України за участі представників Української бібліотечної асоціації проект Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», визначивши при цьому необхідність його подальшого доопрацювання і фахового обговорення, насамперед в розрізі завдань інформаційно-бібліотечного забезпечення потреб науки і освіти, формування цілісного національного науково-інформаційного простору, впровадження новітніх технологій і досягнення принципово більш високого якісного рівня нагромадження, обробки та поширення інформації, інтеграції зусиль бібліотек з усіма іншими учасниками інформаційно-комунікаційних процесів, запропонувала організувати з цією метою у IV кварталі 2015 р. круглий стіл на базі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Для активізації діяльності щодо створення «Державного реєстру книжкових пам’яток України» конференція закликала всіх фондоутримувачів рукописних книг, стародруків, рідкісних і цінних видань ХІХ-ХХ ст. (у бібліотеках, музеях, архівах держави) взяти участь у спільному проекті «Книжкові пам’ятки України», представленому на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, додаючи інформацію про наявні примірники книжкових пам’яток. З метою збереження наукової та культурної спадщини українського народу в бібліотеках зі значними історико-культурними фондами необхідно створити базові центри оцифрування книжкових пам’яток, поглибити наукові дослідження історико-культурних фондів, які є культурною спадщиною різних країн; розширити проблемно-тематичний діапазон біографічних студій в контексті постановки нових наукових завдань, спрямованих на більш глибоке осягнення історичного та культурного поступу України.

В роботі секції «Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір» конференції взяв участь директор бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, завідувач Музею рідкісної книги Олександр Морозов, який виступив з доповіддю на тему «Бібліофільське зібрання М.М та І.М. Михайловських у Ніжині: до історії формування колекції» (Бібліотека. Наука. Комунікація. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 6-8 жовтня 2015 р. Частина 1. - К., 2015. - с.187-191).

 За матеріалами Прес-служби НБУВ http://www.nbuv.gov.ua/

Переглядів 3556
Betboo