20.03.2018

Леонід Глібов

1.

4У(070.2)

І-73

 

Інтерактивні технології на уроках української словесності : конспекти уроків : методичні зауваги / уклад. Р. Ф. Орищин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. - 160 с. - (Готуємось до відкритого уроку)

 Экземпляры: всего:20383 - фб(1), Ч.З.№3(20382).

  

2.

8У1

І-90

 

Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 392 с

 Экземпляры: всего:20 - фб(1), ав(2), Ч.З.№3(5), Ч.З.№2(2), аб(10).

  

3.

8У(092)

Б 61

 

Більчук, Маргарита.

Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість : посібник для вчителів початкових класів, учнів, учителів-словесників, студентів педагогічних навчальних закладів / М. Більчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 240 с

 Экземпляры: всего:1 - Ч.З.№3(1).

  

4.

8У(092)

Б 61

 

Більчук, Маргарита.

Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість : посібник для вчителів початкових класів, учнів, учителів-словесників, студентів педагогічних навчальних закладів / М. Більчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 240 с

 Экземпляры: всего:1 - фб(1).

 

5.

8У(07)

Б 23

 

Бандура О. М.

Вивчення творчості Л. І. Глібова в школі / О. М. Бандура. - К. : Радянська школа, 1954. - 96 с

 Экземпляры: всего:3 - фб(1), Ч.З.№3(2).

  

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Букатий М.

Пісня Леоніда Глібова " Журба" / М. Букатий; С. Ключник; Г. Міщенко // Літературний Чернігів : Щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів". - 2006. - N4(36). - С. 176-179.

 

 

 

10.

8У1

Г 54

 

Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета : тези доповідей : квітень 1987. - Ніжин : НГУ ім. М. Гоголя, 1987. - 92 с

 Экземпляры: всего:8 - Ч.З.№3(4), КСХ(2), фб(1), ав(1).

 

 

11.

83.3(4Укр)1-8

Г 67

 

Горбатюк, Василь.

"Стоїть гора високая..." : до 185-річчя від дня народження Леоніда Глібова / В. Горбатюк // Літературна Україна : газета письменників України. - 2012. - N 11 (15 березня). - С. 12.

 

 

12.

8У1

Г 95

 

Гур'єв, Борис Микитович.

Леонід Глібов: Літературний портрет / Б. М. Гур'єв. - К. : Дніпро, 1965. - 99 с

 Экземпляры: всего:7 - Ч.З.№3(4), фб(2), аб(1).

 

 

13.

9(4Укр)(092)

З-80

 

Золота книга української еліти = Golden Book of Ukrainian Elite : інформаційно-іміджевий альманах : у 6-ти т. Т. 1 : Видатні діячі України минулих століть. Меморіальний розділ. А - Ї / ред. кол.: Ю. П. Богуцький, Л. В. Губерський, М. Демченко та ін. - К. : Євроімідж, 2001. - 576 с. : іл. - (10-й річниці незалежності України присвячується)

 Экземпляры: всего:2 - фб(2).

 

 

14.

8У(092)

К 57

 

Кодлюк, Ярослава Петрівна.

Сто двадцять розповідей про письменників : довідник для вчителя початкових класів / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцова. - К. : Наш час, 2006. - 203 с. - Загл. обл. : 120 розповідей про письмеників

 Экземпляры: всего:3 - фб(1), Ч.З.№3(2).

 

 

15.

Л 64

 

Література та культура Полісся : збірник наукових статей. Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та ін.) та особливості мови їх творів / Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя ; Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 1997. - 212 с

 Экземпляры: всего:3 - ІБв(1), фб(1), Ч.З.№3(1).

 

 

16.

Л 64

 

Література та культура Полісся : сборник научных трудов. Вип. 39 : Історія та культура Полісся й України в сучасному науковому сприйнятті / Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - 168 с. - Літ. в кінці кожної статті

 Экземпляры: всего:5 - фб(1), ав(1), ІБв(1), Ч.З.№3(2).

 

 

17.

002.6(075.3)

М69

 

Михайлин, Ігор Леонідович.

Історія української журналістики ХІХ століття : Підручник для студ. вищих навч. закладів / І. Л. Михайлин. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 720 с. - Список літ.: с. 701-711

 Экземпляры: всего:13 - Ч.З.№3(8), фб(1), Ч.З.№2(2), ав(2).

 

 

18.

83.3(4Укр)

М 74

 

Мовчун, Антоніна.

Ті, хто бачить світ дитячими очима... / А. Мовчун // Учитель початкової школи : Науково-методичний журнал. - 2014. - N 11. -Вкладка.

 

 

19.

 

 

Моціяка, Олена Миколаївна.

Нове дослідження про Леоніда Глібова / О. Моціяка // Літературний Чернігів : Щоквартальний мистецький журнал літературної спілки " Чернігів". - 2011. - N 4(56). - С. 139-145.

Рец. на кн. : Самойленко Г. В. Леонід Глібов у колі сучасників / Г. В. Самойленко. - Ніжин , 2011 . - 128 с.

. 

 

20.

4У-02

М91

 

Муромцева, Ольга Георгіївна.

З історії української літературної мови : Вибрані праці / О. Г. Муромцева, Упоряд. І. Муромцев. - Х., 2008. - 229 с. : портр. - Бібліогр. покаж.: с. 214-228

 Экземпляры: всего:1 - фб(1).

 

 

21.

9(4УКР)(03)

Н 30

 

Народжені Україною: Меморіальний альманах = Рожденные Украиной = Born by Ukraine : У 2-х т. - К. : Євроімідж. - 2002. - (Золоті імена України). - ISBN 966-7867-26-9

Т. 1 : А - К. - 2002. - 896 с. : іл.

 Экземпляры: всего:1 - фб(1)

Аннотация: До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей - державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які за походженням, народженням або діяльністю пов'язані з Україною і стали славою та гордістю народу.Тексти подано трьома мовами: українською, російською та англійською.

.

  

22.

40

Н 34

 

Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки : Науковий журнал. Кн. 1 / Відп. ред. Г. В. Самойленко ; Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 82 с. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи)

 Экземпляры: всего:5 - фб(1), ав(1), Ч.З.№3(2), Ч.З.№2(1).

 

 

23.

40

Н 34

 

Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки : Науковий журнал. Кн. 2 / Відп. ред. Г. В. Самойленко ; Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 108 с. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи)

 Экземпляры: всего:5 - фб(1), ав(1), Ч.З.№3(2), Ч.З.№2(1).

 

 

24.

8У1

Н 34

 

Нахлік, Євген Казимирович.

Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою : Біографічно-культурологічне дослідження. З додатком невідомого литстування / Є. К. Нахлік, О. М. Нахлік ; Національна Академія Наук України, Львівське відділення інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Львів, 2009. - 319 с. : іл. - (Літературознавчі студії ; Вип. 13)

 Экземпляры: всего:4 - фб(2), Ч.З.№3(2).

 

 

25.

8У1

П 32

 

Пільгук, Іван Іванович.

Леонід Глібов : до 150-річчя з дня народження / І. І. Пільчук. - К. : Знання УРСР, 1977. - 48 с. - (Література і мистецтво)

 Экземпляры: всего:8 - Ч.З.№3(5), фб(1), аб(2).

 

 

26.

63.3(4Укр-4Чер)

П 30

 

Петровська, Марина.

"Сіверщина" і "Черниговский листок" / М. Петровська // Сіверщина : Всеукраїнська тижнева газета. - 2012. - N 16 (19 квітня). - С. 4.

Аннотация: Про історію видання газети "Черниговский листок", редактором якої був Леонід Глібов.

.

  

27.

8У1

П 41

 

Побідаш, Ірина Леонідівна.

Глібов Леонід Іванович - письменник, педагог, журналіст / І. Л. Побідаш. - К. : Парламентське видавництво, 2004. - 72 с. - Бібліогр.: с. 68-70

 Экземпляры: всего:1 - фб(1).

 

28.

8У2

П 45

 

Поетичні голоси Чернігівщини : сборник биографической информации / Упоряд. П. О. Сердюк, О. В. Забарний. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2003. - 336 с

 Экземпляры: всего:21 - фб(1), аб(10), Ч.З.№3(5), ав(2), Ч.З.№2(2), ІБв(1).

  

29.

9(4Укр)(092)

П 78

 

Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф.  Кураса. - К. : Вища школа, 2003. - 783 с

 Экземпляры: всего:10 - фб(1), ІБв(1), ав(1), Ч.З.№2(5), аб(1), Ч.З.№3(1)

Аннотация: Наведено відомості про широку плеяду  найивдатніших діячів культури, науки, совіти, церкви, які на різних історичних етапах пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного відродження і розбудови Української держави. Історико-біогарфічні статті не тільки містять енциклопедичні довідки про видатних представників українського народу, а й розкривають їхню роль у духовному розвитку нації.

 

 

30.

8У1

С 17

 

Самойленко, Григорій Васильович.

Леонід Глібов у колі сучасників : Монографія / Г. В. Самойленко ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 128 с. - (Монографії Ніжинської вищої школи)

 Экземпляры: всего:12 - фб(1), ав(1), ІБв(1), Ч.З.№3(5), аб(4)

Аннотация: У книзі вперше на великому фактичному матеріалі розкриті багатовекторні та різноманітні вияви взаємовідносин Л.Глібова з педагогами, кореспондентами газети "Черниговский листок", чернігівськими театралами та членами Громади.  Книга адресована науковцям, студентам, краєзнавцям і всім шанувальникам творчості письменника. 

 

 

31.

83.3(4Укр)

С 17

 

Самойленко, Григорій.

Газета "Черниговский листок" Л. Глібова і її кореспонденти / Г. Самойленко // Літературний Чернігів : Щоквартальний мистецький журнал літературної спілки " Чернігів". - 2011. - N 2(54). - С. 148-158.

 

 

32.

8У1

С 34

 

Сиваченко, Микола Єфремович.

Леонід Глібов: Дослідження і матеріали / М. Є. Сиваченко, О. А. Деко. - К. : Дніпро, 1969. - 286 с

 Экземпляры: всего:15 - Ч.З.№3(6), аб(4), Ч.З.№2(2), ав(1), фб(2).

  

33.

8У(092)

У 74

 

Усі письменники і народна творчість : Довідник. - К. : Мастер-Клас, 2007-2008. - 864 с. - Назва обкл. : Усі письменники (біографії, особливості творчості, основні твори, афоризми: за програмами Міністерства освіти і науки України з української та зарубіжної літератур) і Народна творчість (прислів'я, приказки, крилаті вирази, скоромовки, загадки, фразеологізми)

 Экземпляры: всего:4 - фб(1), Ч.З.№3(2), ІБв(1).

 

 

34.

8У(092)

У74

 

Усі українські письменники : Термінологічний словник : Біографічний нарис. Літературно-художній огляд. Перелік основних творів. Література для додаткового користування / Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. : іл. - (Іду на урок)

 Экземпляры: всего:3 - фб(1), Ч.З.№3(2).

 

 

35.

8У(092)

У 74

 

Усі українські поети : (за шкільною програмою) : Біографічний нарис. Літературно-художній огляд. Література для додаткового користування. Термінологічний словник. Літературознавчі матеріали / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 448 с. - (Іду на урок)

 Экземпляры: всего:2 - фб(1), Ч.З.№3(1).

 

 

36.

03(4Укр)

Х98

 

Хто є хто на Чернігівщині : Довідково-біографічне видання. Вип. 2 / Упоряд. І. В. Болгов. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2004. - 240 с. : портр. - (Видатні земляки). - Загл. обл. : Хто є хто на Чернігівщині: Видатні земляки. - Покажч.: с. 228-234

 Экземпляры: всего:2 - фб(1), ІБв(1).

 

  

 

 

 

 

1.

373.5.091.12:821.161.2-191.09

К 84

 

Крутько, Віталіна.

Леонід Глібов. "Щука” : урок у 6 класі / В. Крутько // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2017. - N 4. - С. 38-39. - ISSN 0130-5263.

 

 

2.

Л 64

 

Література та культура Полісся : збірник наукових статей. Вип. 7 : Випускники Ніжинської вищої школи і їх творчість: До 175-річчя заснування інституту / Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя ; Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 1996. - 196 с

 Экземпляры: всего:10 - Ч.З.№2(2), ав(1), Ч.З.№3(5), ІБв(1), фб(1).

 

 

3.

9(4Укр-4Чер)

Н60

 

Ніжин: древній і завжди юний : Добірка матеріалів досліджень з історії, краєзнавства та топоніміки Ніжина за останні роки XX століття / Упоряд. Л. Б. Петренко. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. - 384 с. : карти, портр, іл. - Бібліогр.: с. 370-381

 Экземпляры: всего:2 - фб(1), ІБв(1).

 

 

4.

74.03(4Укр),218

Н 84

 

Носко М. О.

Розвиток педагогічної науки на Чернігівщині в руслі ідей К. Д. Ушинського / М. О. Носко // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology : наук.-теорет. та інформ. журн. Нац. акад. пед. наук України. - 2013. - №  3. - С. 10-14. - Бібліогр.: 3 назви. - ISSN 2304-0629

Аннотация: У статті відзначено колосальну роль К. Д. Ушинського в розвитку педагогічної думки. Розглянуто науково-педагогічну творчість і діяльність педагогів-послідовників К. Д. Ушинського другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: П. О. Куліша, Т. Ф. Лубенця, С. Ф. Русової,  С. О. Сірополка, Б. Д. Грінченка та ін.

.

 

5.

373.5.091.214.18:821.161.2-191.09

С 84

 

Стрельнікова, Ірина.

Роль гумору в житті українців : ідейно-художній аналіз байок Леоніда Глібова Муха і Бджола”, “Жаба і Віл”, “Щука” / І. Стрельнікова // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2017. - N 4. - С. 33-37. - ISSN 0130-5263.

 

 

6.

У 45

 

Українські письменники : Біографії. Огляди творчості. Літературні напрямки і течії. Літературознавчий словник : [Довідник]. - К. : Велес, 2011. - 368 с

 Экземпляры: всего:1 - фб(1).

 

 

7.

83.3(4УКР)5-8(Глібов Л. І.)

Ч-49

 

Чернов, Анатолій.

"Кохайте щиро правдоньку...” : до 190-річчя Леоніда Глібова / А. Чернов // Літературна Україна : газета письменників України. - 2017. - N 10 (9 березня). - С. 15.