Наукові записки. Серія "Філологічні науки"

Наукові записки. Серія "Філологічні науки"

НАУКОВI ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Серія "Філологічні науки"

Відповідальний редактор – д. філол. н., проф. Самойленко Г. В.

Члени редколегії: Астаф’єв О. Г. – д. філол. н., проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Бойко Н. І. – д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя;

Ковальчук О. Г. – д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя;

Левицький А. Е. – д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя;

Михед П. В. – д. філол. н., провідн. спец. Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН України та проф. Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя;

Пастерський Януш – д. філол. н., проф. Жешувського університету (Польща);

Плющ М. Я. – д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя та Київського педагогічного університету ім. М. Драгоманова;

Потапенко С. І. – д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя;

Хархун В. П. – д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя

Постановою ВАК України журнал включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з філології (Бюлетень ВАК України, 2011. – № 2. – С. 6).

Архів номерів розміщено у Репозиторії НДУ ім Миколи Гоголя

ШАНОВНІ АВТОРИ! При поданні рукописів у наступні випуски журналу "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя просимо дотримуватися НОВИХ ПРАВИЛ оформлення та подання рукописів до журналу До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;…