Науковцям

Науковцям

Як правильно оформити список літератури до наукової роботи Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті (Бюлетень ВАКУкраїни. – 2008. - №3. - С. 9-13) Бібліографічний опис документів здійснюється за : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні…
Національна Бібліотека України імені В.Вернадського як провідна наукова бібліотека нашої держави надає своїм користувачам чимало корисних інформаційних послуг у вільному доступі. Одним з найпопулярніших інформаційних ресурсів є «Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України», яка на сьогоднішній день містить у собі повнотекстові електронні версії 454 наукових журналів України у 4746…
Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя надає консультації науковцям нашого навчального закладу з питань створення профілю та використання пошукової системи «Google Академія». «Google Академія» (http://scholar.google.com)  – безкоштовна спеціалізована міжнародна пошукова система від компанії «Google», що дозволяє: ·        Здійснювати  пошук публікацій в мережі Інтернет з різних наукових дисциплін та з…
Корупційні метастази настільки вражають суспільство, що система освіти виявляється повністю спотвореною ними. В свою чергу це формую замкнене коло: корупція в освіті - негативні соціальні ліфти (успіху добиваються не найкращі, а «найспритніші») - низький рівень спеціалістів - гальмування економіки та сталого  розвитку суспільства.   Проект «Сприяння академічній доброчесності в Україні»…
Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015   Видання офіційне Цей стандарт установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах. Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі бібліографічного запису. Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації, що є…