18.02.2019

Статистичні показники роботи бібліотеки за 2018 рік

ІІ.

Група за оплатою праці

ІУ

ІІІ.

Бібліотечні фонди (власні)

 

3.

Всього примірників власних ресурсів

976 448

 

у т.ч.рідкісних та цінних документів

34 375

3.1

За видами

 

3.1.1

Книг

882 181

3.1.2

Періодичних видань

82 193

3.1.2.1

у т.ч. журналів - примірників

79 430

3.1.2.2

у т.ч. газет – річних комплектів

2 763

3.1.3

Неопублікованих документів

1 695

3.1.4

Електронних носіїв із записом

257

3.1.5

Мережних локальних документів, що

доступні читачам бібліотеки (не службові)

9 382

3.1.6

Інших документів

740

3.2

За мовами

 

3.2.1

Державною мовою

520 747

3.2.2

Іноземними мовами

455 701

3.2.2.1

у т.ч. російською

413 136

3.3

За цільовим призначенням

 

3.3.1

Наукових видань

137 058

3.3.2

Навчальних видань

286 407

3.3.2.1

У т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи

222

3.3.3

Літературно-художніх видань

115 202

ІУ.

Електронні ресурси

 

4.1

Мережні віддалені ресурси

-

4.1.1

Ліцензійні ресурси передплачені(придбані)

-

4.1.1.1

Кількість придбаних (передплачених) БД

-

4.1.1.1.1

з них: повнотекстових БД

-

4.1.1.2

Кількість унікальних назв  книг,журналів,ін..

-

4.1.2

Ліцензійні ресурси тестового доступу

 

4.1.2.1

Кількість тестових БД

-

4.1.2.2

Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.

-

4.1.3

Ресурси відкритого доступу

 

4.1.3.1

Кількість посилань на унікальні безкоштовні інтернет-ресурси, які б-ка внесла до свого онлайн-каталогу або БД

-

4.2

Бази даних (власні)

 

4.2.1

К-сть  власних БД

5

4.2.2

Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)

322688

4.2.2.1

з них : записів у Електронному каталозі (тис.записів)

278677

4.2.2.2.

К-сть введених записів до ЕК за рік

7195

4.2.2.3

К-сть звернень до ЕК

27 856

4.2.3

К-сть оцифрованих документів за рік /сторінок

2 307/17084

4.2.3.1

у т.ч. сторінок

 

4.3.

Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ)

власний

4.3.1

URL  веб-сайту

http://library.ndu.edu.ua

4.3.2

К-сть звернень

17004

4.4

Інституційний репозитарій

 

4.4.1

Назва репозитарію

eNGSUIR

4.4.2

URL репозитарію

http:lib.ndu.ua/dspace/

4.4.3

К-сть представлених документів (записів)

673

4.4.4

К-сть звернень

102000

4.5

Інші веб-ресурси бібліотеки

 

4.5.1

Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки

3

4.5.2

Кількість звернень

6 735

У.

Надійшло документів (власний фонд)

 

5

Всього примірників

4 936

5

Всього назв

4 147

5.1

За видами

 

5.1.1

Книг-примірників

1 854

5.1.2

Книг-назв

1 346

5.1.3

Періодичних видань

200

5.1.3.1

у т.ч. журналів - примірників

184

5.1.3.2

у т.ч. газет – річних комплектів

16

5.1.4

Неопублікованих документів - примірників

136

5.1.5

Електронних носіїв із записом – примірників/назв

2/2

5.1.6

Мережних локальних документів

2 740

5.1.7

Інших документів

4

5.2

За мовами

 

5.2.1

Державною мовою - примірників

4 232

5.2.2

Іноземними мовами - примірників

704

5.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

602

5.3.

За цільовим призначенням

 

5.3.1

Наукових видань - примірників

643

5.3.2

Навчальних видань - примірників

3 713

5.3.2.1

у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи)

-

5.3.3

Літературно-художніх видань - примірників

580

УІ.

Обмінний фонд

 

6

Всього примірників

-

6.1

у т.ч. надійшло примірників

-

6.2

у т.ч. передано примірників

-

УІІ.

Вибуло примірників з власного фонду

13 353

УІІІ.

Користувачі

 

8.1

Всього читачів за єдиним обліком

2 946

 

у т.ч. віддалених авторизованих користувачів

2037

8.1.1

Студентів

2256

8.1.2

Сторонніх

107

8.2

Обслуговано всіма структурними підрозділами

5 928

ІХ.

Кількість відвідувань

 

9

Всього

136 716

9.1

у т.ч. кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки

34 591

9.2

у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів

1 205

Х.

Видано документів із власного фонду

 

11

Всього примірників

103009

 

у т.ч.рідкісних та цінних документів

 

490

10.1

За видами

 

10.1.1

Книг

74 754

10.1.2

Періодичних видань

15 361

10.1.2.1

у т.ч.журналів-примірників

12 156

10.1.2.2

у т.ч.газет примірників

3 205

10.1.3

Неопублікованих документів

580

10.1.4

Електронних носіїв із записом

 

10.1.5

Мережних локальних документів

2 870

10.1.6

Інших документів(ноти, мапи, платівки, карти тощо

9 444

10.2

За мовами

 

10.2.1

Державною мовою - примірників

57 453

10.2.2

Іноземними мовами - примірників

45 556

10.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

32 444

10.3

За цільовим призначенням

 

10.3.1

Наукових видань

19 557

10.3.2

Навчальних видань

72 098

 

у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи)

 

10.3.3

Літературно-художніх видань

8562

ХІ.

Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів(файлів)

 

11.1

Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)

-

11.2

Ліцензійні ресурси тестового доступу

-

ХІІ.

МБА та ЕДД(електронна доставка документів

 

12.1

К-сть абонентів МБА, ЕДД

12

12.2.

К-сть документів, отриманих з інших бібліотек

347

12.2.1

У т.ч. сторінок електронних копій

302

12.3

К-сть виданих документів іншим бібліотекам

158

12.3.1

У т.ч. сторінок електронних копій

151

ХІІІ.

Культурно-просвітницька робота

 

13.

Тематичні виставки, перегляди

 

13.1.1

Загальна кількість виставок, переглядів

96

13.1.2

Представлено документів

2753

13.2

у т.ч. Віртуальні виставки

 

13.2.1

Загальна кількість вірт. виставок

6

13.2.2

Представлено документів

73

13.3

Бібліографічні огляди:

 

13.3.1

Тем

3

13.3.2

Прочитано

5

13.4

Кількість масових заходів

23

ХІУ.

Довідково-інформаційцне обслуговування

 

14.1.1

Кількість абонентів ВРІ

7

14.1.2

Кількість тем ВРІ

7

14.1.3

Кількість абонентів ДОК

2

14.1.4

К-сть тем ДОК

2

14.2

Виконано довідок, всього

8341

14.2.1

у т.ч. тематичних

2032

14.2.2

за індексовано документів (УДК, ББК)

537

14.3

Виконано в автоматизованому режимі

4645

14.3.1

у т.ч.віртуальною довідковою службою

3

14.3.1.1

URL віртуальної довідкової служби

library.ndu.edu.ua/index.php/poslugi

14.4

К-сть днів інформ., кафедр, дипломника,фахівців тощо

2

14.5

К-сть складених бібліографічних покажчиків

3

14.6

Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків

3

14.7

Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі

3

ХУ.

Формування інформаційної культури

 

15.1

Загальна кількість проведених занять

-

15.2

Програма навчального курсу в академічних годинах:

 

15.2.1

у т.ч.для студ.молодших курсів: теорет.

-

15.2.2

у т.ч.для студ.молодших курсів: практ.

-

15.2.3

у т.ч.для студ.старших курсів:теорет.

-

15.2.4

у т.ч.студ.старших курсів: практ.

-

15.2.5

у т.ч.для наук.-пед.працівників:теорет.

-

15.2.6

у т.ч.для наук.-пед.працівників:практ.

-

ХУІ.

Науково-дослідна та науково-методична робота

 

16.1

Кількість тем наукових робіт

-

16.2

Назви тем наукових робіт

-

16.3

Проведено конференцій

-

16.4

Проведено семінарів у бібліотеці

-

16.5

Проведено інших заходів

 

16.6

К-сть виступів на конференціях, семінарах

5

16.7

К-сть публікацій

5

ХУІІ.

Матеріально-технічна база (МТБ)

 

17.1

Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)

2 420,2

17.1.2

у т.ч.площа для зберігання фондів(кв.м.)

1 489,54

17.1.3

у т.ч. площа для обслуговування користувачів(кв.м.)

828,31

17.2

Кількість абонементів

2

17.3

Кількість читальних залів

3

17.4

Місць для читачів

306

ХУІІІ.

Технічна характеристика  приміщень

 

18.1

Потребує капітального ремонту(кв.м.)

850,0

18.2

Перебуває в аварійному стані (кв.м.)

-

ХІХ.

Кількість технічних засобів

 

19.1

Кількість компютерів

17

19.1.1

у т.ч.серверів

1

19.2

Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)

17

19.2.1

у т.ч. АРМ для співробітників

12

19.2.2

АРМ для користувачів

5

19.3

К-сть комп.з доступом до Інтернету

17

19.3.1

у т.ч. для користувачів

5

19.4

К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього

4

19.4.1

у т.ч. сканерів

1

19.4.2

принтерів

6

19.4.3

копірів

-

19.4.4

БФП (багатофункціональні пристрої)

1

19.5

Кількість телефонних номерів

2

19.6

Кількість факсів

1

19.7

Використання технологій WI-FI так/ні

так

19.8

Наявн. ліцензованої бібліотечної системи

 

 

(вказ.назву)

ІРБІС-64

ХХ.

Фінансові витрати на:

 

20.1

Придбання книг

29 830-19

20.2

Передплату періодичних видань

51 440-87

20.3

Передплату баз даних

-

20.4

Інші витрати

-

ХХІ.

Отримано дари

 

21.1

Книг (примірників)

1 094

21.2

Книг (на суму)

66 384-72

21.3

ПК та іншої комп.техніки(одиниць)

1

21.4

ПК та іншої комп. техніки (на суму)

16 000-00

21.5

Інше (сума)

6 000-00

ХХІІ.

Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)

 

22.1

Кількість штатних одиниць

23

22.2

Загальна кількість працівників(осіб)бібліотеки

23

22.3

З них за освітою:

 

22.3.1

Повна вища освіта

16

22.3.1.1

у т.ч.вища спеціальна

11

22.3.2

Базова вища освіта

7

22.3.2.1

у т.ч.базова спеціальна

7

22.3.3

Початкова вища освіта(неповна вища)

-

22.3.3.1

у т.ч.початкова спеціальна

-

22.3.4

Повна середня загальна освіта

-

22.4

За стажем

 

22.4.1

До 3 років

-

22.4.2

3-9 років

1

22.4.3

10-20 років

10

22.4.4

Понад 20 років

12

22.4.5

Працюють повний робочий день

23

ХХІІІ.

Відносні показники

 

23.1

Обертаність

0,10

23.2

Книгозабезпеченість

331

23.3

Читаність

34,9

23.4

Відвідуваність

46,4

Переглядів 337
Betboo