16.03.2018

Статистичні показники роботи бібліотеки за 2017 рік

№ п/п

Назва показника

Значення

І.

Повна назва, рік заснування бібліотеки

Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,  1820

1.1

ПІБ керівника бібліотеки

Морозов Олександр Сергійович

1.2

e-mail бібліотеки

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.3

ПІБ ректора ВНЗ

Самойленко Олександр Григорович

1.4

e-mail ректора

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ІІ.

Група за оплатою праці

ІУ

ІІІ.

Бібліотечні фонди (власні)

 

3.

Всього примірників власних ресурсів

984 865

 

у т.ч.рідкісних та цінних документів

31 355

3.1

За видами

 

3.1.1

Книг

893 680

3.1.2

Періодичних видань

81 993

3.1.2.1

у т.ч. журналів - примірників

79 246

3.1.2.2

у т.ч. газет – річних комплектів

2 747

3.1.3

Неопублікованих документів

1 559

3.1.4

Електронних носіїв із записом

255

3.1.5

Мережних локальних документів, що

доступні читачам бібліотеки (не службові)

6 642

3.1.6

Інших документів

736

3.2

За мовами

 

3.2.1

Державною мовою

521 247

3.2.2

Іноземними мовами

463 618

3.2.2.1

у т.ч. російською

421 002

3.3

За цільовим призначенням

 

3.3.1

Наукових видань

136 415

3.3.2

Навчальних видань

282 694

3.3.2.1

У т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи

222

3.3.3

Літературно-художніх видань

114 622

ІУ.

Електронні ресурси

 

4.1

Мережні віддалені ресурси

 

4.1.1

Ліцензійні ресурси передплачені(придбані)

 

4.1.1.1

Кількість придбаних (передплачених) БД

-

4.1.1.1.1

з них: повнотекстових БД

-

4.1.1.2

Кількість унікальних назв  книг,журналів,ін..

-

4.1.2

Ліцензійні ресурси тестового доступу

 

4.1.2.1

Кількість тестових БД

1

4.1.2.2

Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.

900

4.1.3

Ресурси відкритого доступу

 

4.1.3.1

Кількість посилань на унікальні безкоштовні інтернет-ресурси, які б-ка внесла до свого онлайн-каталогу або БД

-

4.2

Бази даних (власні)

 

4.2.1

К-сть  власних БД

4

4.2.2

Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)

309 884

4.2.2.1

з них : записів у Електронному каталозі (тис.записів)

271 482

4.2.2.2.

К-сть введених записів до ЕК за рік

7291

4.2.2.3

К-сть звернень до ЕК

26400

4.2.3

К-сть оцифрованих документів за рік /сторінок

48/1665

4.2.3.1

у т.ч. сторінок

 

4.3.

Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ)

власний

4.3.1

URL  веб-сайту

http://library.ndu.edu.ua

4.3.2

К-сть звернень

7 100

4.4

Інституційний репозитарій

 

4.4.1

Назва репозитарію

eNGSUIR

4.4.2

URL репозитарію

http:lib.ndu.ua/dspace/

4.4.3

К-сть представлених документів (записів)

500

4.4.4

К-сть звернень

3 300

4.5

Інші веб-ресурси бібліотеки

 

4.5.1

Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки

-

4.5.2

Кількість звернень

-

У.

Надійшло документів (власний фонд)

 

5

Всього примірників

5 397

5

Всього назв

4 341

5.1

За видами

 

5.1.1

Книг-примірників

2 044

5.1.2

Книг-назв

1 220

5.1.3

Періодичних видань

185

5.1.3.1

у т.ч. журналів - примірників

173

5.1.3.2

у т.ч. газет – річних комплектів

12

5.1.4

Неопублікованих документів - примірників

107

5.1.5

Електронних носіїв із записом – примірників/назв

2 6/26

5.1.6

Мережних локальних документів

3 032

5.1.7

Інших документів

3

5.2

За мовами

 

5.2.1

Державною мовою - примірників

3 264

5.2.2

Іноземними мовами - примірників

2 133

5.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

2 107

5.3.

За цільовим призначенням

 

5.3.1

Наукових видань - примірників

2620

5.3.2

Навчальних видань - примірників

1098

5.3.2.1

у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи)

218

5.3.3

Літературно-художніх видань - примірників

552

УІ.

Обмінний фонд

 

6

Всього примірників

-

6.1

у т.ч. надійшло примірників

-

6.2

у т.ч. передано примірників

-

УІІ.

Вибуло примірників з власного фонду

5 680

УІІІ.

Користувачі

 

8.1

Всього читачів за єдиним обліком

3247

 

у т.ч. віддалених авторизованих користувачів

2080

8.1.1

Студентів

2544

8.1.2

Сторонніх

109

8.2

Обслуговано всіма структурними підрозділами

6809

ІХ.

Кількість відвідувань

 

9

Всього

78 350

9.1

у т.ч. кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки

7 100

9.2

у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів

1576

Х.

Видано документів із власного фонду

 

11

Всього примірників

107 884

 

у т.ч.рідкісних та цінних документів

 

1 300

10.1

За видами

 

10.1.1

Книг

82 434

10.1.2

Періодичних видань

15 593

10.1.2.1

у т.ч.журналів-примірників

11 634

10.1.2.2

у т.ч.газет примірників

3 959

10.1.3

Неопублікованих документів

641

10.1.4

Електронних носіїв із записом

112

10.1.5

Мережних локальних документів

73

10.1.6

Інших документів(ноти, мапи, платівки, карти тощо

9 031

10.2

За мовами

 

10.2.1

Державною мовою - примірників

56 710

10.2.2

Іноземними мовами - примірників

51 174

10.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

44 785

10.3

За цільовим призначенням

 

10.3.1

Наукових видань

22 674

10.3.2

Навчальних видань

76 255

 

у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи)

185

10.3.3

Літературно-художніх видань

8 882

ХІ.

Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів(файлів)

 

11.1

Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)

-

11.2

Ліцензійні ресурси тестового доступу

1

ХІІ.

МБА та ЕДД(електронна доставка документів

 

12.1

К-сть абонентів МБА, ЕДД

21

12.2.

К-сть документів, отриманих з інших бібліотек

156

12.2.1

У т.ч. сторінок електронних копій

45

12.3

К-сть виданих документів іншим бібліотекам

-

12.3.1

У т.ч. сторінок електронних копій

-

ХІІІ.

Культурно-просвітницька робота

 

13.

Тематичні виставки, перегляди

 

13.1.1

Загальна кількість виставок, переглядів

81

13.1.2

Представлено документів

2 512

13.2

у т.ч. Віртуальні виставки

 

13.2.1

Загальна кількість вірт. виставок

9

13.2.2

Представлено документів

114

13.3

Бібліографічні огляди:

 

13.3.1

Тем

3

13.3.2

Прочитано

4

13.4

Кількість масових заходів

23

ХІУ.

Довідково-інформаційцне обслуговування

 

14.1.1

Кількість абонентів ВРІ

6

14.1.2

Кількість тем ВРІ

6

14.1.3

Кількість абонентів ДОК

2

14.1.4

К-сть тем ДОК

2

14.2

Виконано довідок, всього

8 949

14.2.1

у т.ч. тематичних

2 290

14.2.2

у т.ч. за індексовано документів (УДК, ББК)

410

14.3

Виконано в автоматизованому режимі

4 384

14.3.1

у т.ч.віртуальною довідковою службою

3

14.3.1.1

URL віртуальної довідкової служби

library.ndu.edu.ua/index.php/poslugi

14.4

К-сть днів інформ., кафедр, дипломника,фахівців тощо

5

14.5

К-сть складених бібліографічних покажчиків

1

14.6

Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків

1

14.7

Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі

1

ХУ.

Формування інформаційної культури

 

15.1

Загальна кількість проведених занять

-

15.2

Програма навчального курсу в академічних годинах:

 

15.2.1

у т.ч.для студ.молодших курсів: теорет.

-

15.2.2

у т.ч.для студ.молодших курсів: практ.

-

15.2.3

у т.ч.для студ.старших курсів:теорет.

-

15.2.4

у т.ч.студ.старших курсів: практ.

-

15.2.5

у т.ч.для наук.-пед.працівників:теорет.

-

15.2.6

у т.ч.для наук.-пед.працівників:практ.

-

ХУІ.

Науково-дослідна та науково-методична робота

 

16.1

Кількість тем наукових робіт

-

16.2

Назви тем наукових робіт

-

16.3

Проведено конференцій

-

16.4

Проведено семінарів у бібліотеці

-

16.5

Проведено інших заходів

 

16.6

К-сть виступів на конференціях, семінарах

5

16.7

К-сть публікацій

4

ХУІІ.

Матеріально-технічна база (МТБ)

 

17.1

Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)

2420,2

17.1.2

у т.ч.площа для зберігання фондів(кв.м.)

1489,54

17.1.3

у т.ч. площа для обслуговування користувачів(кв.м.)

828,31

17.2

Кількість абонементів

2

17.3

Кількість читальних залів

3

17.4

Місць для читачів

306

ХУІІІ.

Технічна характеристика  приміщень

 

18.1

Потребує капітального ремонту(кв.м.)

850,0

18.2

Перебуває в аварійному стані (кв.м.)

-

ХІХ.

Кількість технічних засобів

 

19.1

Кількість компютерів

31

19.1.1

у т.ч.серверів

1

19.2

Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)

31

19.2.1

у т.ч. АРМ для співробітників

26

19.2.2

АРМ для користувачів

5

19.3

К-сть комп.з доступом до Інтернету

31

19.3.1

у т.ч. для користувачів

5

19.4

К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього

10

19.4.1

у т.ч. сканерів

-

19.4.2

принтерів

9

19.4.3

копірів

-

19.4.4

БФП (багатофункціональні пристрої)

1

19.5

Кількість телефонних номерів

2

19.6

Кількість факсів

1

19.7

Використання технологій WI-FI так/ні

так

19.8

Наявн. ліцензованої бібліотечної системи

 

 

(вказ.назву)

ІРБІС-64

ХХ.

Фінансові витрати на:

 

20.1

Придбання книг

48 210,65

20.2

Передплату періодичних видань

49 289,44

20.3

Передплату баз даних

-

20.4

Інші витрати

-

ХХІ.

Отримано дари

 

21.1

Книг (примірників)

967

21.2

Книг (на суму)

39 552,19

21.3

ПК та іншої комп.техніки(одиниць)

-

21.4

ПК та іншої комп. техніки (на суму)

-

21.5

Інше (сума)

-

ХХІІ.

Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)

 

22.1

Кількість штатних одиниць

22,5

22.2

Загальна кількість працівників(осіб)бібліотеки

23

22.3

З них за освітою:

 

22.3.1

Повна вища освіта

16

22.3.1.1

у т.ч.вища спеціальна

11

22.3.2

Базова вища освіта

7

22.3.2.1

у т.ч.базова спеціальна

7

22.3.3

Початкова вища освіта(неповна вища)

-

22.3.3.1

у т.ч.початкова спеціальна

-

22.3.4

Повна середня загальна освіта

-

22.4

За стажем

 

22.4.1

До 3 років

-

22.4.2

3-9 років

1

22.4.3

10-20 років

10

22.4.4

Понад 20 років

12

22.4.5

Працюють повний робочий день

22

ХХІІІ.

Відносні показники

 

23.1

Обертаність

0,11

23.2

Книгозабезпеченість

303

23.3

Читаність

33

23.4

Відвідуваність

24

Переглядів 764
Betboo