18.02.2019

Статистичні показники роботи бібліотеки за 2018 рік

ІІ.

Група за оплатою праці

ІУ

ІІІ.

Бібліотечні фонди (власні)

 

3.

Всього примірників власних ресурсів

976 448

 

у т.ч.рідкісних та цінних документів

34 375

3.1

За видами

 

3.1.1

Книг

882 181

3.1.2

Періодичних видань

82 193

3.1.2.1

у т.ч. журналів - примірників

79 430

3.1.2.2

у т.ч. газет – річних комплектів

2 763

3.1.3

Неопублікованих документів

1 695

3.1.4

Електронних носіїв із записом

257

3.1.5

Мережних локальних документів, що

доступні читачам бібліотеки (не службові)

9 382

3.1.6

Інших документів

740

3.2

За мовами

 

3.2.1

Державною мовою

520 747

3.2.2

Іноземними мовами

455 701

3.2.2.1

у т.ч. російською

413 136

3.3

За цільовим призначенням

 

3.3.1

Наукових видань

137 058

3.3.2

Навчальних видань

286 407

3.3.2.1

У т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи

222

3.3.3

Літературно-художніх видань

115 202

ІУ.

Електронні ресурси

 

4.1

Мережні віддалені ресурси

-

4.1.1

Ліцензійні ресурси передплачені(придбані)

-

4.1.1.1

Кількість придбаних (передплачених) БД

-

4.1.1.1.1

з них: повнотекстових БД

-

4.1.1.2

Кількість унікальних назв  книг,журналів,ін..

-

4.1.2

Ліцензійні ресурси тестового доступу

 

4.1.2.1

Кількість тестових БД

-

4.1.2.2

Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.

-

4.1.3

Ресурси відкритого доступу

 

4.1.3.1

Кількість посилань на унікальні безкоштовні інтернет-ресурси, які б-ка внесла до свого онлайн-каталогу або БД

-

4.2

Бази даних (власні)

 

4.2.1

К-сть  власних БД

5

4.2.2

Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)

322688

4.2.2.1

з них : записів у Електронному каталозі (тис.записів)

278677

4.2.2.2.

К-сть введених записів до ЕК за рік

7195

4.2.2.3

К-сть звернень до ЕК

27 856

4.2.3

К-сть оцифрованих документів за рік /сторінок

2 307/17084

4.2.3.1

у т.ч. сторінок

 

4.3.

Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ)

власний

4.3.1

URL  веб-сайту

http://library.ndu.edu.ua

4.3.2

К-сть звернень

17004

4.4

Інституційний репозитарій

 

4.4.1

Назва репозитарію

eNGSUIR

4.4.2

URL репозитарію

http:lib.ndu.ua/dspace/

4.4.3

К-сть представлених документів (записів)

673

4.4.4

К-сть звернень

102000

4.5

Інші веб-ресурси бібліотеки

 

4.5.1

Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки

3

4.5.2

Кількість звернень

6 735

У.

Надійшло документів (власний фонд)

 

5

Всього примірників

4 936

5

Всього назв

4 147

5.1

За видами

 

5.1.1

Книг-примірників

1 854

5.1.2

Книг-назв

1 346

5.1.3

Періодичних видань

200

5.1.3.1

у т.ч. журналів - примірників

184

5.1.3.2

у т.ч. газет – річних комплектів

16

5.1.4

Неопублікованих документів - примірників

136

5.1.5

Електронних носіїв із записом – примірників/назв

2/2

5.1.6

Мережних локальних документів

2 740

5.1.7

Інших документів

4

5.2

За мовами

 

5.2.1

Державною мовою - примірників

4 232

5.2.2

Іноземними мовами - примірників

704

5.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

602

5.3.

За цільовим призначенням

 

5.3.1

Наукових видань - примірників

643

5.3.2

Навчальних видань - примірників

3 713

5.3.2.1

у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи)

-

5.3.3

Літературно-художніх видань - примірників

580

УІ.

Обмінний фонд

 

6

Всього примірників

-

6.1

у т.ч. надійшло примірників

-

6.2

у т.ч. передано примірників

-

УІІ.

Вибуло примірників з власного фонду

13 353

УІІІ.

Користувачі

 

8.1

Всього читачів за єдиним обліком

2 946

 

у т.ч. віддалених авторизованих користувачів

2037

8.1.1

Студентів

2256

8.1.2

Сторонніх

107

8.2

Обслуговано всіма структурними підрозділами

5 928

ІХ.

Кількість відвідувань

 

9

Всього

136 716

9.1

у т.ч. кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки

34 591

9.2

у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів

1 205

Х.

Видано документів із власного фонду

 

11

Всього примірників

103009

 

у т.ч.рідкісних та цінних документів

 

490

10.1

За видами

 

10.1.1

Книг

74 754

10.1.2

Періодичних видань

15 361

10.1.2.1

у т.ч.журналів-примірників

12 156

10.1.2.2

у т.ч.газет примірників

3 205

10.1.3

Неопублікованих документів

580

10.1.4

Електронних носіїв із записом

 

10.1.5

Мережних локальних документів

2 870

10.1.6

Інших документів(ноти, мапи, платівки, карти тощо

9 444

10.2

За мовами

 

10.2.1

Державною мовою - примірників

57 453

10.2.2

Іноземними мовами - примірників

45 556

10.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

32 444

10.3

За цільовим призначенням

 

10.3.1

Наукових видань

19 557

10.3.2

Навчальних видань

72 098

 

у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски+локальні мережні документи)

 

10.3.3

Літературно-художніх видань

8562

ХІ.

Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів(файлів)

 

11.1

Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)

-

11.2

Ліцензійні ресурси тестового доступу

-

ХІІ.

МБА та ЕДД(електронна доставка документів

 

12.1

К-сть абонентів МБА, ЕДД

12

12.2.

К-сть документів, отриманих з інших бібліотек

347

12.2.1

У т.ч. сторінок електронних копій

302

12.3

К-сть виданих документів іншим бібліотекам

158

12.3.1

У т.ч. сторінок електронних копій

151

ХІІІ.

Культурно-просвітницька робота

 

13.

Тематичні виставки, перегляди

 

13.1.1

Загальна кількість виставок, переглядів

96

13.1.2

Представлено документів

2753

13.2

у т.ч. Віртуальні виставки

 

13.2.1

Загальна кількість вірт. виставок

6

13.2.2

Представлено документів

73

13.3

Бібліографічні огляди:

 

13.3.1

Тем

3

13.3.2

Прочитано

5

13.4

Кількість масових заходів

23

ХІУ.

Довідково-інформаційцне обслуговування

 

14.1.1

Кількість абонентів ВРІ

7

14.1.2

Кількість тем ВРІ

7

14.1.3

Кількість абонентів ДОК

2

14.1.4

К-сть тем ДОК

2

14.2

Виконано довідок, всього

8341

14.2.1

у т.ч. тематичних

2032

14.2.2

за індексовано документів (УДК, ББК)

537

14.3

Виконано в автоматизованому режимі

4645

14.3.1

у т.ч.віртуальною довідковою службою

3

14.3.1.1

URL віртуальної довідкової служби

library.ndu.edu.ua/index.php/poslugi

14.4

К-сть днів інформ., кафедр, дипломника,фахівців тощо

2

14.5

К-сть складених бібліографічних покажчиків

3

14.6

Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків

3

14.7

Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі

3

ХУ.

Формування інформаційної культури

 

15.1

Загальна кількість проведених занять

-

15.2

Програма навчального курсу в академічних годинах:

 

15.2.1

у т.ч.для студ.молодших курсів: теорет.

-

15.2.2

у т.ч.для студ.молодших курсів: практ.

-

15.2.3

у т.ч.для студ.старших курсів:теорет.

-

15.2.4

у т.ч.студ.старших курсів: практ.

-

15.2.5

у т.ч.для наук.-пед.працівників:теорет.

-

15.2.6

у т.ч.для наук.-пед.працівників:практ.

-

ХУІ.

Науково-дослідна та науково-методична робота

 

16.1

Кількість тем наукових робіт

-

16.2

Назви тем наукових робіт

-

16.3

Проведено конференцій

-

16.4

Проведено семінарів у бібліотеці

-

16.5

Проведено інших заходів

 

16.6

К-сть виступів на конференціях, семінарах

5

16.7

К-сть публікацій

5

ХУІІ.

Матеріально-технічна база (МТБ)

 

17.1

Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)

2 420,2

17.1.2

у т.ч.площа для зберігання фондів(кв.м.)

1 489,54

17.1.3

у т.ч. площа для обслуговування користувачів(кв.м.)

828,31

17.2

Кількість абонементів

2

17.3

Кількість читальних залів

3

17.4

Місць для читачів

306

ХУІІІ.

Технічна характеристика  приміщень

 

18.1

Потребує капітального ремонту(кв.м.)

850,0

18.2

Перебуває в аварійному стані (кв.м.)

-

ХІХ.

Кількість технічних засобів

 

19.1

Кількість компютерів

17

19.1.1

у т.ч.серверів

1

19.2

Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)

17

19.2.1

у т.ч. АРМ для співробітників

12

19.2.2

АРМ для користувачів

5

19.3

К-сть комп.з доступом до Інтернету

17

19.3.1

у т.ч. для користувачів

5

19.4

К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього

4

19.4.1

у т.ч. сканерів

1

19.4.2

принтерів

6

19.4.3

копірів

-

19.4.4

БФП (багатофункціональні пристрої)

1

19.5

Кількість телефонних номерів

2

19.6

Кількість факсів

1

19.7

Використання технологій WI-FI так/ні

так

19.8

Наявн. ліцензованої бібліотечної системи

 

 

(вказ.назву)

ІРБІС-64

ХХ.

Фінансові витрати на:

 

20.1

Придбання книг

29 830-19

20.2

Передплату періодичних видань

51 440-87

20.3

Передплату баз даних

-

20.4

Інші витрати

-

ХХІ.

Отримано дари

 

21.1

Книг (примірників)

1 094

21.2

Книг (на суму)

66 384-72

21.3

ПК та іншої комп.техніки(одиниць)

1

21.4

ПК та іншої комп. техніки (на суму)

16 000-00

21.5

Інше (сума)

6 000-00

ХХІІ.

Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)

 

22.1

Кількість штатних одиниць

23

22.2

Загальна кількість працівників(осіб)бібліотеки

23

22.3

З них за освітою:

 

22.3.1

Повна вища освіта

16

22.3.1.1

у т.ч.вища спеціальна

11

22.3.2

Базова вища освіта

7

22.3.2.1

у т.ч.базова спеціальна

7

22.3.3

Початкова вища освіта(неповна вища)

-

22.3.3.1

у т.ч.початкова спеціальна

-

22.3.4

Повна середня загальна освіта

-

22.4

За стажем

 

22.4.1

До 3 років

-

22.4.2

3-9 років

1

22.4.3

10-20 років

10

22.4.4

Понад 20 років

12

22.4.5

Працюють повний робочий день

23

ХХІІІ.

Відносні показники

 

23.1

Обертаність

0,10

23.2

Книгозабезпеченість

331

23.3

Читаність

34,9

23.4

Відвідуваність

46,4