Соціологія. Політика. Економіка

Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер. –  Изд-во «Вильямс», 2009. – 432 с. Книги в бібліотеці немає   33(4Укр) Б77 Бойчик, І. М.          Економіка підприємств [Текст]  : навчальний посібник / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан. - Львів : Сполом, 1999. - 212 с.…
Betboo