19.11.2020

«Скарбниця людського розуму» : до 200-річчя бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

У 2020 році бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя разом із своєю Альма-матер відзначає 200-літній ювілей. В читальному залі для наукової роботи бібліотеки університету організовано постійно діючу книжкову виставку «Скарбниця людського розуму» : до 200-річчя бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. На виставці представлена література з історії бібліотеки, видання бібліотеки: біобібліографічні покажчики вчених, викладачів, каталоги книжкових виставок, тематичні  покажчики та ін.

З науковими дослідженнями з історії бібліотеки, формування її фондів, про життя та діяльність бібліотекарів Ніжинської вищої школи та з сьогоденням бібліотеки можна ознайомитися онлайн за посиланнями:

 

1. О. С. Морозов Зібрання книжкових пам’яток бібліотеки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя: до історії формування колекції. Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України 24-25 вересня 2009 р. Київ, 2009. С. 73–76. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/97/1/nibu70_konf2009.pdf

2. ЛВ. Гранатович Скарбниця знань університету: Бібліографічний покажчик. Ніжин : Вид.-во НДУ, 2010. 33 с. URL:  http://www.ndu.edu.ua/storage/doc/skarb.pdf

3. Г. С. Осіпова Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917–1920 рр.). Література та культура Полісся. Ніжин, 2018. Вип. 90. С. 216–253. Сер. «Історичні науки» № 9. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/728/1/20.pdf

4. Г. С. Осіпова В. К. Пухтинський та його внесок у розвиток бібліотеки Ніжинської вищої школи у 20–30-ті рр. ХХ ст. Література та культура Полісся. Ніжин, 2018. Вип. 93. С. 256–297. Сер. «Філологічні науки» № 11. URLhttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/838/1/27.pdf

5. Г. С. Осіпова, Л. П. Косовських Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки великого перелому (1920–1930-ті рр.). Література та культура Полісся. Ніжин, 2019. Вип.  97. С. 228–269.  Сер. «Історичні науки» № 12. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1335/1/22.pdf)

6. Г. С. Осипова Л. С. Кулжинская и ее вклад в развитие библиотеки Нежинской высшей школы в 20-е годы XX столетия (к 200-летию библиотеки Нежинской высшей школы). Материалы XIX Международного научного семинара «Киев в жизни и творчестве деятелей науки и культуры (XVIII – пер. пол. XX вв.)», 9 октября  2019 года. Санкт-Петербург : Нежин, 2019. С. 168–182.  URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1791/1/169-183.pdf

7. Г. С. Осіпова Сторінки історії: бібліотека Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородько (1820–1832). Література та культура Полісся. Ніжин, 2020. Вип. 99. С. 256–296. Сер. «Історичні науки» № 13. URL: http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/1768/1/99-23.pdf 

8. Галина Осіпова Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: від витоків до ювілею. Альма Матер. 2020. №1, вересень. С. 78. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2020/alma/1_2020.pdf

9. Бібліотека Гімназії вищих наук князя Безбородька: початок історії (1820–1832 рр.) : електронна виставка присвячена 200-річчю заснування бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Г. С. Осіпова, Л. П. Косовських. URL: https://library.ndu.edu.ua/images/2020/09092020.pdf

10. Бібліотека імені академіка М. О. Лавровського. Сайт бібліотеки. URL: library.ndu.edu.ua/index.php/2015-02-17-13-01-25/2015-02-17-13-54-33

Переглядів 134
Betboo