22.07.2020

Економіка Чернігівщини у др. пол. 19 ст. (податкова система)

33(09)(075.3)

З-68

Злупко С. М.

               Економічна історія України : навч. посібник / С. М. Злупко ; ЛНУ імені Івана Франка. – Київ : Знання, 2006. – 367 с.

Имеются экземпляры в отделах: фб (1), Ч.З.№2 (3)

9(4Укр-4Чер)

С 17

 

Самойленко Г.В.

Ніжин - європейське місто [Текст]  : науково-популярне видання / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко ; ред.: В. М. Бойко, Л. А. Чабак, А. А. Гапієнко ; Сіверський інститут регіональних досліджень, Міжнародний Фонд "Відродження". - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2010. - 72 с.

Имеются экземпляры в отделах: фб (1), Ч.З.№2 (1)

 

Чинчик А. А.

               Розвиток доктрини оподаткування в українській економічній думці другої половини  ХІХ– початку ХХ с. [Електронний ресурс]  : дис.. на здобуття наук. ступеня канд. економ. Наук. – Львів, 2016. – 217 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5618/4/5618.pdf  (дата звернення: 30.06.2020).

 

Ярошенко Ф. О.

Історія податків та оподаткування в Україні [Електронний ресурс]   : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. О. Ярошенко, В. В. Павленко, В. П. Павленко; за заг. ред. А. М. Подоляки. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. — 416 с. : іл. – Режим доступу: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/istoria_podatkiv_pavlenko.pdf (дата звернення: 30.06.2020).

Анотація: Висвітлено історію розвитку податкової системи з найдавніших часів до наших днів.

 

Аскерова, Л.С.

Реклама в Чернігові в XIX -  на початку XX століття [Текст]  / Л. С. Аскерова // Сіверянський літопис. - 2011. - N 3. - С. 100-110.

Имеются экземпляры в отделах: Ч.З.№2 (1)

 

Гулак, І. В.

Зміни у податковій системі на Чернігівщині в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття [Текст]  / І. В. Гулак // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - Вип. 81 : Серія "Історичні науки", № 4. - С. 226-232.

Имеются экземпляры в отделах: фб (1), ав (1), ІБв (1), Ч.З.№2 (1), Ч.З.№3 (1)

Л 64

Гулак, І.В.

Податкова політика та податкова система Російської імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст]  / І. В. Гулак // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - Вип. 85 : Серія "Історичні науки", № 6. - С. 129-138.

Имеются экземпляры в отделах:  фб (1), ав (1), ІБв (1), Ч.З.№2 (1), Ч.З.№3 (1)

 

Дорошок, Н. А.

Діяльність земського статистичного відділення по опису та оцінках промислових підприємств Чернігівської губернії [Текст]  / Н. А. Дорошок // Сіверянський літопис. - 2011. - N 6. - С. 103-107.

Имеются экземпляры в отделах: Ч.З.№2 (1)

 

378.4

В 53

Мелешко, І. В.

            Історія розвитку природокористування на Чернігівщині (до ХХ ст.) [Текст]  / І. В. Мелешко // Вісник студентського наукового товариства : збірник наукових праць студентів, магістрантів та аспірантів / Відп. ред. О. В. Мельничук. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - Вип. 14. - С. 19-24.

Имеются экземпляры в отделах: фб (1), Ч.З.№2 (1)

 

Небрат, В. В.

            Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX-початку XX ст. [Текст]  / В. В. Небрат // Економіка України. - 2013. - N 3. - С. 77-85;  N 4. - С. 80-90.

Имеются экземпляры в отделах: Ч.З.№2 (1)

 

Орлик, В. М.

               Державні селяни в податковій політиці Російської імперії в кінці XVIII- середині XIX ст. (на матеріалах українських губерній) [Текст] / В. М. Орлик // Український історичний журнал. - 2007. - N1. - С. 94-104.

Имеются экземпляры в отделах: Ч.З.№2 (1)

 

 Шевченко, Віктор Миколайович.

            Ринкова мобілізація земельної власності в роки столипінської аграрної реформи (на матеріалах України) [Текст]  / В. М. Шевченко // Сіверянський літопис. - 2011. - N 6. - С. 89-95.

Имеются экземпляры в отделах: Ч.З.№2 (1)

  

Юшко, С. В.

            Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування [Текст]  / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2009. - N 11. - С. 63-72.

Имеются экземпляры в отделах: Ч.З.№2 (1)

Переглядів 111
Betboo