20.09.2018

Інформаційні технології в збереженні краєзнавчого фонду читального залу №2

Періодична преса – вид історичних джерел, який представлений довготривалими виданнями періодичного характеру, функціями яких є організація суспільної думки, здійснення ідеологічного впливу, інформаційне обслуговування економічної діяльності.      «Газети постійно відбирають соціально значущу для сучасників інформацію, щодня оприлюднюють відомості про найважливіші події, явища, політичні процеси сучасної історії. Повідомлення газет є безпосереднім синхронним відображенням дійсності...», – зазначає історик, дослідник українського пресознавства Г. Рудий.                                                

Саме тому, свій  внесок у наближенні краєзнавчого друкованого слова засобів масової інформації до читача робить бібліотека. Газетна періодика займає особливе місце в структурі фондів  бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та є досить вагомим джерелом для наукових досліджень. Особливо значима та цінна з наукової та дослідницької точки зору колекція місцевих періодичних видань для вивчення історії краю та України.  Багато із даних видань залишились в одиничних примірниках та неповних комплектах, а також знаходяться в незадовільному фізичному стані, що зумовлює їх обмежене використання. В  бібліотеці НДУ сьогодні проводиться комплекс робіт направлених на збереження даних документів та популяризацію і розширенню доступу до них. Залучення комп’ютерної техніки для організації бібліотечної роботи покликане полегшити цей процес. У питанні створення цифрових копій, проведена  робота по оцифровці всіх номерів газет «Радянський Ніжин», які наявні у фондах бібліотеки. Підшивки за 1945-1952 рр.  уже виставлено для доступу на сайт електронної бібліотеки (lib.ndu.edu.ua).

Формат .pdf дозволяє зберегти всі особливості друкованого видання.

Більш повному розкриттю матеріалів краєзнавчих  видань, які входять до бібліотечних фондів, сприяє створення електронного ресурсу відкритого доступу оцифрованих документів. Головні переваги оцифровки полягають у тому, що вона дає змогу зберегти рідкісні книги, старі журнали та газети, зробити електронну копію на випадок втрати видання, відкриває доступ до цих видань через сайт, а також розширює коло читачів цих видань. На сайті бібліотеки представлені Електронні бази даних, серед яких «Електронний архів краєзнавчих періодичних видань».

Перевага всіх бібліотечних ресурсів, які відкриті через інтернет-мережу, полягає у швидкому та легкому доступі до інформації, при цьому користувач має змогу здійснювати пошук або знайомитися з джерелами в зручний для себе час дистанційно, без відвідування бібліотечної установи.

Робота по оцифруванню періодики продовжується.

Світлана Оніщенко – провідний бібліотекар ч.з. № 2

Олена Дацько – інженер комп’ютерних систем  

Переглядів 375
Betboo