06.02.2018

Структура методичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

372(075.3)

А 67

Аніщук А. М. Актуальні проблеми дошкільноі освіти: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" / А. М. Аніщук ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - 152 с.

всего 10 : ав (1), Ч.З.№2 (5), НМК ф-т ПСР (4)

 

372(075.3)

І-60

               Індивідуалізація освітнього процесу в ДНЗ: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальність"Дошкільна освіта" / А. М. Аніщук ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2017. - 202 с.

всего 10 : Ч.З.№2 (5), НМК ф-т ПСР (5)

 

372(073.3)

Н 15

               Навчальні програми професійної підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст": збірник / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; за ред. В. М. Оржеховської. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 229 с.

всего 25 : фб (1), аб (4), Ч.З.№2 (10), НМК ф-т ПСР (10)

 

88я5 + 74я5

Падалка О. І. Пріоритетні педагогічні цінності в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу / О. І. Падалка // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - № 1. - С. 209-213.

всего 5 : ав (1), фб (2), Ч.З.№2 (2)

74

С48

Слободянюк Т. Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ-початок ХХ століття): Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. Б. Слободянюк ; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ). - 2000. - 20 с.

 

74

З-26

Замороцька  В. В.   Розвиток навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ століття): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук. Спец.13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки / В. В. Замороцька ; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Мелітополь). - 2015. - 21 с.                                                      Ібв 

15

Н 34

Аніщук А. М. Мовленнєва компетентність як складова професійної підготовки фахівців дошкільного виховання / Л. П. Перхач; І. О. Зель; Н. В. Білоусова; О. П. Хижна; М. П. Бойко; Н. М. Стерльнікова; Т. А. Василенко; І. І. Заплішний; Н. О. Падун; Н. М. Суховєєва; Н. С. Останіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки [Текст]  : науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ;  Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2004. - С. 62-65

всего 5 : фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)

15

Н 34

Аніщук А. М. Підготовка майбутніх вихователів до формування мовленнєвої особистості дошкільника / А. М. АніщукНаукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - С. 74-77.

всего 5 : фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)

15

Н 34

Аніщук А. М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти / А. М. Аніщук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки  : Науковий журнал. № 5 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - С. 213-218. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи).

всего 5 : фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)

15

Н 34

 

Матвієнко С. І. Підготовка студентів музичного факультету до особистісно-зорієнтованого виховання дітей дошкільного віку / С. І. Матвієнко, С. І. Самаріна //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені  Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки: Науковий журнал. № 1 / Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя ; Відп. ред. Є. І. Коваленко, Гол. ред. В. П. Яковець. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. - С. 122-125.

всего 10 : аб (1), фб (1), ав (1), пед. (3), Ч.З.№2 (4)

15

Н 34

 

Матвієнко С. І. Використання регіонального музично-виховного досвіду в структурі підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти / С. І. Матвієнко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки: науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - С. 16-19.

всего 5 : фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)

15

Н 34

            Матвієнко С. І. Підготовка майбутнього фахівця дошкільної освіти до використання елементів культури рідного краю / С. І. Матвієнко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки: Науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - С. 160-163. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи).

всего 5 : фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)

15

Н 34

Матвієнко С. І. Підготовка майбутніх вихователів до формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку / С. І. Матвієнко// Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки: Науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - С. 166-170. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи).

всего 5 : фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)

 

Саюк В. Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку у світлі сучасної української освіти / В. Саюк, І. Германчук // Вища школа. - 2017. - N 10. - С. 89-97.

 

Ген Д. Вивчення налаштованості педагогів на нову освітню парадигму / Д. Ген, Л. Нєнова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2011. - N 7. - С. 9-18.

 

Аматьєва О. Ресурсний центр факультету дошкільної освіти та практичної психології як засіб удосконалення підготовки фахівців / О. Аматьєва, С. Курінна, М. Головко // Рідна шк. - 2014. - №  3. - С. 41-45.

 

Кононко О.  Наставництво як форма організації соціального простору початківця / О. Кононко // Вихователь-методист дошкіл. закл. - 2012. - №  9. - С. 68-72.

Переглядів 390
Betboo