В Україні стартував «Проект сприяння академічній доброчесності» (SAIUP)

Корупційні метастази настільки вражають суспільство, що система освіти виявляється повністю спотвореною ними. В свою чергу це формую замкнене коло: корупція в освіті - негативні соціальні ліфти (успіху добиваються не найкращі, а «найспритніші») - низький рівень спеціалістів - гальмування економіки та сталого  розвитку суспільства.

 

Проект «Сприяння академічній доброчесності в Україні» стартував на початку 2016 року з ініціативи Американських рад з освіти за участі Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених Штатів. Він охопив 10 українських університетів з різних регіонів і з різними характеристиками. Проект SAIUP покаже важливість та практичну цінність академічної доброчесності через широку просвітницьку кампанію з залученням студентів, співробітників і адміністрації ВНЗ та у співпраці з Міністерством освіти і науки.

Що таке академічна доброчесність?

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті. Академічна доброчесність стосується не лише якості освіти  - вона напряму впливає на те, яких громадян виховує система вищої в країні, які цінності закладаються під час навчання в університеті та яким є «секрет успіху» в суспільстві. Чи це важка і наполеглива праця, яка допомагає досягати успіхів як окремому індивіду, так і країні в цілому, чи це обман, шахрайство та сумнівна спритність, які потім стають нормами суспільних відносин і тягнуть країну на дно.

Ситуація в Україні

В більшості українських університетів та коледжів все, що пов'язане з академічною доброчесністю, нечасто потрапляє в публічну площину. Більшість учасників навчального процесу визнають, що прояви нечесності і корупції мають місце, але визнавати їх системними проблемами адміністрації ВНЗ не готові. Діюча система управління вищою освітою (академічне, адміністративне, фінансове управління) була успадкована ще з часів Радянського Союзу, а після розпаду останнього не змогла протистояти проявам корупції. Новий закон «Про вищу освіту» заклав основи для університетської автономії, а відповідні підзаконні акти дали змогу університетам впроваджувати академічну,  фінансову, кадрову  автономію. Цей час є найкращим для того, щоб поєднати впровадження університетської автономії з розвитком академічної доброчесності в українських ВНЗ.

За матеріалами Інтернет-публікацій

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ СТАТТІ:

www.americancouncils.org.ua

СТОРІНКА ПРОЕКТУ SAIUP НА САЙТІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.КАРАЗІНА:

www.univer.kharkov.ua

ЩО ТАКЕ ПЛАГІАТ?:

uk.wikipedia.org

Переглядів 2708
Betboo