09.06.2016

Книгознавчі читання

24 травня 2016 р. в Національній бібліотеці України ім. В.І Вернадського в рамках славістичної конференції пройшли Книгознавчі читання, організовані Інститутом книгознавства НБУВ, на відзначення 400-річчя заснування друкарні Києво-Печерської лаври, найбільшої й найавторитетнішої української друкарні, яка плідно працювала на видавничій ниві понад 300 років. Поділитися результатами власних досліджень видавничої й просвітницької діяльності найвідомішої української друкарні та її унікальних книжкових пам’яток виявили бажання науковці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, викладачі, аспіранти та співробітники бібліотек провідних вищих навчальних закладів та наукових установ НАН України.

Вітаючи учасників зібрання,  директор Інституту книгознавства НБУВ д-р іст. Наук Галина Ковальчук, зокрема, зазначила, що попри солідну історіографію видавничої діяльності Києво-Печерської лаври, білі плями в її історії лишаються й досі. Тож книгознавчі читання з нагоди 400-літнього ювілею друкарні Києво-Печерської лаври покликані не лише продемонструвати результати сучасних наукових студій, а й актуалізувати малодосліджені аспекти діяльності цього потужного видавничого осередку на території українських земель у  XVII– XVIII ст. Про вплив виданих Києво-Печерською лаврою творів українських ієрархів на культуру слов’янських народів у XVIIXVIII ст. йшлося у виступі ст. наук. співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. іст. наук С.Кагамлик. Основні віхи книгознавчих студій незаперечного авторитета в царині стародруків – Ярослава Ісаєвича – окреслила доцент кафедри світової історії Українського католицького університету, канд. іст. наук В.Фрис.

З-поміж багатьох виголошених змістовних доповідей особливе зацікавлення викликали ті, що репрезентували дослідження паперу стародруків Києво-Печерської друкарні (завідувач відділу стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, канд. іст. наук Н.Бондар); особливостей лаврських оправ (ст. наук. співробітник Інституту рукопису, канд. іст. наук О.Гальченко); співпраці друкарень Києво-Печерської лаври та Почаївського Успенського монастиря (ст. наук. співробітник Інституту книгознавства НБУВ, канд. філолог. наук Н.Заболотна); нотних видань КПЛ (мол. наук. співробітник Інституту книгознавства НБУВ І.Савченко). У виступі директора бібліотеки ім. акад. М.О. Лавровського, завідувача Музею рідкісної книги Ніжинського держ. університету ім. М. Гоголя О.Морозова йшлося про видання друкарні Києво-Печерської лаври у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського університету, їх особливості та історію їх побутування. Під час виступу О.Морозов презентував щойно виданий каталог стародруків збірки М.М. Михайловського. Виступи молодих дослідників-книгознавців С.Волощенка (Наукова бібліотека Львівського національного університету імені І.Франка) та Д.Лукіна (Наукова бібліотеки ім. М.  Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) – спричинили справжню наукову дискусію, яка продовжувалась і під час огляду книжкової експозиції, розгорнутої у відділі стародруків та рідкісних видань до 400-річчя друкарні Києво-Печерської лаври.

За матеріалами Прес-служби НБУВ

та повідомлень з соцмереж

Переглядів 1589
Betboo