08.04.2016

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р.

Своїм розпорядженням №219-р від 23 березня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив програмний документ, який має офіційну назву «Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України».

Розпорядження визначає ключові напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні, вплив бібліотек на рівень соціально-економічного розвитку та інформаційної безпеки держави, розвиток науки, освіти, культури та збереження культурної спадщини. Стратегія, зокрема, передбачає: удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності бібліотек, та врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних стандартів; забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації; модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек тощо. Прийнятий акт підніме імідж бібліотеки в ролі комунікаційного майданчика суспільства, створить всі можливості для інтеграції бібліотечної сфери у світове співтовариство, дасть можливість 100 % провести комп'ютеризацію бібліотек та вільний доступ до мережі Інтернет, запровадить нові інформаційно-бібліотечні послуги, створить Національну електронну бібліотеку України та сформує базу даних єдиного Державного реєстру національного культурного надбання "Книжкові пам'ятки України". Реалізація Стратегії буде відбуватися за участі органів державної влади, місцевого самоврядування, бібліотечних закладів, установ освіти, науки і культури, громадських об`єднань.

Повний текст документу можна переглянути за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80

За повідомленням сайту «Урядовий портал»

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248924865

Переглядів 1557
Betboo